Domstolen Underretter Investorene I Royal Ahold N.V. , Som Resultat Av Et Verdensomfattende Forlik På Usd 1,1 Milliard I Klassesøksmål.

17 Jan, 2006, 11:11 GMT Fra The United States District Court for the District of Maryland

BALTIMORE, Maryland, January 17 /PRNewswire/ -- Som beordret av den føderale distriktsretten for rettsdistriktet Maryland i USA, begynte i dag et opplysningsprogram som spenner over mange land, for å gjøre investorer, meglere, finansielle institusjoner og andre stråmenn som kjøpte, eller mottok som en dividende ordinaere aksjer og/eller American Depository Receipt-er (ADR-er) (depotaksjebevis) i Royal Ahold N.V i perioden 30. juli 1999 og til og med 23. februar 2003, om et forlik på USD 1,1 milliarder i et klassesøksmål mot Royal Ahold og en rekke andre medsaksøkte.

24. februar 2003 offentliggjorde Royal Ahold at selskapet hadde overvurdert driftsresultatet med minst USD 500 millioner, som følge av aktiviteter i Aholds heleide datterselskap U.S. Foodservice, Inc. 24. februar 2003 opplyste Ahold investorene at konsernet også ville gi en ny versjon av de tidligere offentliggjorte konsoliderte omsetningstallene som selskapet hadde utarbeidet for visse fellesforetagende. Etter Aholds kunngjøring 24. februar 2003, falt prisen på Aholds ordinaere aksjer og ADR-er (depotaksjebevis) i verdi med mer enn 60 %.

I henhold til klassesøksmålet kunngjorde Ahold til slutt en ny versjon av årsresultatet på over USD 24 milliarder i omsetning og USD 1,1 milliard i fortjeneste. Søksmålet påstår at de saksøktes handlinger ga investorene et villedende bilde av Aholds finansielle situasjon og førte til en kunstig oppskrudd pris på konsernets ordinaere aksjer og ADR-er (depotaksjebevis) i perioden 30. juli 1999 til og med 23. februar 2003.

Domstolen har spesifisert at "klassemedlemmene" i forliket skal inkludere alle som kjøpte, eller mottok som dividende ordinaere aksjer og/eller American Depository Receipt-er (ADR-er) (depotaksjebevis) i Royal Ahold N.V. i perioden 30. juli 1999 til og med 23. februar 2003, uansett hvor de bor eller hvor de kjøpte Royal Ahold-aksjene.

Meddelelser som underretter klassemedlemmene om deres juridiske rettigheter vil bli sendt og er planlagt å bli kunngjort i ca 24 land på 14 forskjellige språk. Dette vil kulminere i et rettsmøte 16. juni 2006 da domstolen vil vurdere om forliket kan godkjennes.

I november 2003 utpekte domstolen advokatfirmaet Entwistle & Cappucci LLP i New York, NY til å representere klassen. Dette firmaet har ført denne saken som er kjent som In re Royal Ahold Securities and "ERISA" Litigation, MDL 1539 siden det tidspunktet og har også forhandlet frem forliket.

De som er berørte av forliket kan sende inn et fordringsskjema for å kreve kompensasjon, eller de kan ekskludere seg eller protestere mot forliksavtalen og forliksbetingelsene. Tidsfristen for eksklusjonene og protestene er 12. mai 2006.

Hvert enkelt utbetalt beløp vil vaere avhengig av antall gyldige fordringer som klassemedlemmene sender inn, hvor mange aksjer i Royal Ahold de kjøpte, eller mottok som dividende, og når de kjøpte og solgte dem. Tidsfristen for å levere inn fordringer er 18. august 2006.

Det er satt opp gratis telefonnumre i en rekke land så vel som et nettsted, www.AholdSettlement.com, der en kan hente meddelelser og fordringsskjemaer, allokeringsplanen og forliksavtalen. De som er berørte kan også skrive til Ahold Claims Administrator, PO Box 9000 #6378, Merrick, NY 11566-9000, USA.

  
  LAND       GRATIS NUMMER
  Australia    +0011-800-1020-4060
  Østerrike    +00-800-1020-4060
  Belgia      +00-800-1020-4060
  Canada      +1-888-410-0027
  Danmark     +00-800-1020-4060
  England     +00-800-1020-4060
  Finland     +00-800-1020-4060
  Frankrike    +00-800-1020-4060 (France Telecom)
           +40-800-1020-4060 (TELE 2)
           +50-800-1020-4060 (Omnicom)
           +70-800-1020-4060 (Le 7 Cegetel)
           +90-800-1020-4060 (9 Telecom)
  Tyskland     +00-800-1020-4060
  Hong Kong    +00-800-1020-4060
  Irland      +00-800-1020-4060
  Italia      +00-800-1020-4060
  Japan	     +00-800-1020-4060
  Liechtenstein  +809-2288, når det blir spurt om det,     
           tast inn +800-467-8208
  Luxembourg    +00-800-1020-4060
  Nederland    +00-800-1020-4060
  Norge      +00-800-1020-4060
  Portugal     +00-800-1020-4060
  Skottland    +00-800-1020-4060
  Singapore    +001-800-1020-4060 (Singtel IDD)
           +002-800-1020-4060 (MobileONE IDD)
           +008-800-1020-4060 (Starhub IDD)
           +013-800-1020-4060 (Singtel Budget Call)
           +018-800-1020-4060 (Starhub I-Call)
           +019-800-1020-4060 (Singtel V019)
  Spania      +00-800-1020-4060
  Sverige     +00-800-1020-4060
  Sveits      +00-800-1020-4060
  USA       +1-888-410-0027

Klassemedlemmer som ringer fra andre land kan ringe fordringsadministratoren i USA ved å ringe rikstelefon +1-941-906-4864.

URL: http://www.AholdSettlement.com

KILDE The United States District Court for the District of Maryland