Eksperter ber Europa øke innsatsen mot migrene

08 Mar, 2010, 06:00 GMT Fra University Duisburg-Essen

ESSEN, Tyskland, March 8, 2010 /PRNewswire/ -- Europeisk migrenehåndtering oppfyller ikke tidligere fastsatte mål. Det konkluderte Heads Up on Migraine-konferansen i desember, der 20 nevrologer og allmennleger fra 10 europeiske land og Canada deltok. Fremskritt innen migrenebehandling må implementeres gjennom tettere samarbeid mellom helsearbeidere. På tross av utviklingen av medikamenter det siste tiåret, har migrenepasienter det fremdeles vanskelig grunnet behandlingsfeil, misnøye med behandlingen, problemer med å følge behandlingen, samt over- og underforbruk av medikamenter.

Heads Up (Opp med hodet)-initiativet følger opp Roma-erklaeringen om migrene fra 2005, og arbeidet ledes av professor Hans-Christoph Diener fra universitetssykehuset i Essen, Tyskland. Ifølge Roma-erklaeringen bør flere pasienter få ekspertbehandling, og erklaeringen fastsatte et mål om å øke andelen migrenepasienter behandlet av allmennlege fra 30 til 50 % innen fem år.[1]

- Vi kan allerede konkludere med at dette målet - tross noen forbedringer - fremdeles ikke er blitt nådd, sa professor Diener. - Derfor var jeg svaert glad over å lede desember-konferansen og over å kunne samtale med allmennleger og nevrologer slik at vi sammen kan fokusere på å oppnå hurtige forbedringer i behandlingen av pasienter med migrene over hele Europa. Under konferansen oppnådde vi enighet på fem nøkkelområder. Konferansedeltakerne vil ta ansvar for disse definerte områdene i sine land.

1. Hodepinebehandling skal ideelt sett vaere tverrfaglig. Der det ikke finnes penger nok, kan virtuelle hodepineklinikker og primaerbehandlingsmodeller vaere nyttige alternativer, inkludert et sykepleierledet kontaktsenter for å prioritere pasienter effektivt.

2. Utdanning av helsearbeidere er fremdeles en avgjørende prioritering: Et tverrfaglig hodepineteam bør ha med medlemmer med varierte ferdigheter som har fått riktig opplaering. Opplaering av helsearbeidere som sykepleiere og farmasøyter, som ikke tradisjonelt har vaert involvert i hodepinebehandling, slik at disse kan vaere en del av pasienthåndteringsteamet, gjør det mulig å bruke legers spesialistkompetanse mer effektivt. Det anbefales også å inkludere sykepleiere i primaerhelsetjensten med spesialisering innen hodepine.

3. Pasientopplaering må vaere mer tilgjengelig: Pasienter har bebo for en klar forståelse av sin tilstand, av tilgjengelige behandlinger, og implikasjonene av disse, for å vaere mer involvert i sin egen behandling.

4. Kommunikasjon lege-pasient: Dette er spesielt viktig innen migrenehåndtering. Nye tilnaerminger, som motivasjonsorienterte intervjuer, kan hjelpe leger til å behandle pasientene sine mer effektivt. Dersom legen lykkes i møtet med pasienten, øker sjansen for at behandlingen følges og for at pasientene kan håndtere tilstanden sin selv.

5. Kommunikasjon lege-lege: En forbedring av kommunikasjonen mellom allmennleger og nevrologer, og faktisk mellom alle medlemmene i et tverrfaglig team, vil forbedre pasientbehandlingen.

- Etter at deltakerne på Heads Up on Migraine-konferansen kom til enighet om nøkkelområdene vi skal fokusere på, er vi svaert motiverte til å se naermere på spesifikke aktiviteter i våre land for å skape reell og hurtig forandring i pasientenes liv. Vi akter å gjennomgå og rapportere om fremgangen i arbeidet i de neste 12 månedene, konkluderte professor Diener.

Fotnote:

[1].Roma-erklaeringen om migrene - 2005

Heads Up on Migraine er støttet gjennom et ubindende utdanningstilskudd fra MSD GmbH

  
  Deltagere på møtet

  Canada
  Dr S. McKenzie     Dr L. Vieira
  Ontario        Quebec

  Danmark
  Dr J. Møller Hansen  Dr S. Garne
  Glostrup        Birkerød

  Frankrike
  Dr R. Elfassi     Dr J. Ruimy
  Paris         Paris

  Tyskland
  Dr A. Gendolla     Dr C. Gaul
  Essen         Essen

  Italia
  Dr D. Grimaldi     Dr F. Brighina
  Bologna        Palermo

  Nederland
  Dr JSP van den Berg  Dr H. Sandelowsky
  Zwolle         Eemnes

  Norge
  Dr M. Drottning-Rønne Dr A. Sigersvold
  Oslo          Rasta

  Spania
  Dr V. Baos       Dr E. Arrieta Anton
  Madrid         Segovia

  Sveits
  Dr W. Rudolph
  Kirchberg

  Storbritannia
  Dr M. Fontebasso    Dr D. Pascoe-Watson
  York          Cheltenham

  European Headache Alliance (EHA, den europeiske hodepinealliansen)
  Fr. Audrey Craven
  Dublin

  Merknad til redaktører

  Formann for møtet
  Professor Hans-Christoph Diener
  Formann og professor i nevrologi
  Avdelingen for nevrologi og hodepinesenteret
  Universitetssykehuset Essen
  Universitetet i Duisburg-Essen
  Hufelandstr. 55
  45147 Essen
  Germany

KILDE University Duisburg-Essen