Endeavour annonserer deltakelse i Acer letebrønn

27 Apr , 2007, 13:39 BST Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, April 27 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END) annonserte i dag at selskapet har inngått en avtale med Challenger Minerals (North Sea) Ltd,et datterselskap til GlobalSantaFe Corporation (NYSE: GSF), der Selskapet vil bytte en 5 % eierandel i dets EMU-prospekt på Blokk 48/1a I Nordsjøens sørlige gassområde, med en tilsvarende eierandel I Hacer-prospektet på Blokk 16/18b i området Sørlige Viking Graben.

Endeavour vil holde en 5 % direkte eierandel i brønnen der boringen startet i slutten av mars. Prospektet vil teste et mål i øvre jura sandstein som ligger sør for feltene Brae og Miller. ConocoPhillips (COP) er brønnoperatør.

EMU-prospektet planlegger borestart fra midten til slutten av sommeren, og vil teste et mål i Leman sandstein i naerheten av de to brønnene som ble boret i 1990 og som viste gass. Endeavour vil vaere brønnoperatør vil etter byttehandelen med Acer ha en 25 % direkte eierandel i lisensen.

Endeavour International Corporation er et lete- og produksjonsselskap for olje og gass som fokuserer på oppkjøp, leting etter og utvikling av energiforekomster i Nordsjøen. For ytterligere informasjon, besøk http://www.endeavourcorp.com .

Visse uttalelser i denne pressemeldingen bør anses å vaere "fremtidsutsikter" i henhold til definisjoner i verdipapirlovgivningen. Disse uttalelsene beskriver en situasjon slik man ser den i dag. Slike uttalelser er basert på antakelser, risiko og usikkerhet. Faktiske resultater og hendelser kan variere i stor grad.

Nettside: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation