Endeavour annonserer funn på Columbus

27 Nov, 2006, 19:52 GMT Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, November 27 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END) annonserte i dag de første resultater fra boring på Columbus, i engelsk sektor av Nordsjøen.

Letebrønnen Columbus på blokk 23/16f fant en større gasskolonne på minst 125 fot (46 meter) i formasjonen Paleocen. Testing pågår, og endelige resultater forventes å foreligge innen midten av desember. Det forventes at man må bore ytterligere brønner for å kartlegge funnet, for å kunne bedømme det kommersielle potensialet i gassreservoaret, og for å vurdere ulike alternativer for utvikling av feltet. Endeavour er operatør for leteboring og testoperasjoner og har en 25 % andel av lisensen, som drives av Serica Energy plc.

"Funnet på Columbus kommer i tillegg til vårt Cygnus-funn tidligere i år," sier William L. Transier, styreformann og administrerende direktør. "Det faktum at det finnes muligheter for drivverdige mengder på begge disse blokkene, er et bevis på at vår leteprosess modnes og skyter fart. Vi blir stadig oppmuntret av antallet og potensialet av våre muligheter i Nordsjøen, og vi ser frem til å fortsette med et aktivt leteboringsprogram."

Endeavour International Corporation er et olje/gass lete- og produksjonsselskap som fokuserer på anskaffelse, leting og utvikling av energireserver i Nordsjøen. For ytterlige opplysninger, besøk http://www.endeavourcorp.com .

Visse utsagn i denne pressemeldingen bør anses som utsagn av typen "fremtidsutsikter", ref. gjeldende verdipapirlovgivning. Disse uttalelsene gjelder kun for datoen de er gjort. Slike uttalelser er underlagt forutsetninger, risiko og usikkerhet. Faktiske resultater eller hendelser kan variere i stor grad.

Nettside: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation