Endeavour annonserer salg av norsk datterselskap

03 Apr , 2009, 21:41 BST Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, April 3 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (NYSE-Alt: END) (LSE: ENDV) har i dag annonsert at selskapet har inngått en endelig avtale om å selge sitt norske datterselskap, Endeavour Energy Norge AS ("EEN"), til Verbundnetz Gas AG ("VNG") mot et kontantvederlag på 150 millioner USD. Transaksjonen er betinget av visse godkjennelser fra myndighetene og oppfylling av regelverket, og disse prosessene er ventet å vaere fullført innen 60 dager.

"Vi tror at salget av EEN er i Endeavours og aksjonaerenes beste interesse, siden det gir selskapet finansiell fleksibilitet og styrke til å dra fordel av sin boresuksess i Storbritannia og aktivt drive sin vekststrategi med forretningsmuligheter i USA med kortere syklus og lavere kostnader," sa William L. Transier, som er styreleder og administrerende direktør i selskapet. "På kort tid har vi bygd opp et høykvalitets teknisk og kommersielt team som har utviklet en investeringsportefølje som trygt posisjonerer EEN for fremtidig vekst. Vi er fornøyd med at VNG erkjenner denne talentbasen og vil bruke den som grunnlag for sin oppstrømsvirksomhet i Norge."

Beslutningen om å inngå transaksjonen representerer en strategiendring for selskapet, som erkjenner følgende faktorer:

  
  - Den betydelige forskjellen mellom ressursverdier, saerlig for olje- og
   gassreserver i Nordsjøen, og kapitalverdier - Det forestående salget
   demonstrerer den implisitte aksjonaerverdien som ligger under 
   selskapets gjenvaerende ressursportefølje.
  - Produksjonspotensialet for selskapets tre største britiske 
   feltutbygginger - Transaksjonen skaffer kapital til en aggressiv
   fremføring av feltene Rochelle, Cygnus og Columbus til første 
   produksjon. Kollektivt vil disse prosjektene øke produksjonsnivåene 
   etter salg i 2011 til mer enn 20.000 fat oljeekvivalenter per dag.
  - Den finansielle fleksibiliteten og styrken til å søke langsiktige 
   vekststrategier - Salgsprovenyet reduserer i vesentlig grad 
   nettogjelden og øker den finansielle fleksibiliteten, noe som vil sikre 
   at selskapets kapitalstruktur forblir balansert og håndterlig. Etter 
   transaksjonen vil Endeavour ha en nettogjeld på omtrent USD 50 
   millioner.
  - Ny fokus på utviklingen av en ressursportefølje i Storbritannia og 
   USA - Salget vil gi rom for en reallokering av kapitalressurser til 
   naer forestående utbyggingsprosjekter i Storbritannia, i tillegg til at 
   det gir muligheter for lavere kostnadsvekst i USA.

Endeavour vil holde en telefonkonferanse og en direktesending via webcast kl 0900 CDT og kl 1500 London-tid torsdag den 2. april 2009 for å diskutere selskapets fremtidige strategi og revidert guiding for 2009. For å delta i telefonkonferansen taster du det lokale telefonnummeret til landet og deretter bekreftelseskoden 9378604. Gratisnumrene er +1-888-708-5692 i USA, +0-800-051-7166 i Storbritannia og +800-191-83 i Norge. Andre internasjonale innringere må taste +1-913-312-0962 (her løper det tellerskritt). Hvis du bare vil lytte til direktesendingen via webcast, går du til Endeavours hjemmeside på http://www.endeavourcorp.com. Et opptak vil vaere tilgjengelig fra kl 1200 CDT 2. april til 1200 CDT 9. april via gratistelefon +1-888-203-1112 (USA) eller +1-719-457-0820 (internasjonal), bekreftelseskode 9378604.

Guiding for året 2009

Tabellen nedenfor viser estimater for selskapets driftsstatistikk for hele året frem til 31. desember 2009.

  
  Estimert gjennomsnittlig produksjon (A)
      Daglig produksjon (boepd)      4.000   til    5.000

  Differanser (B)
     Olje (USD/bbl)           USD(5,50)   til  USD(6,50)
     Gass ($/mcf)            USD(0,10)   til  USD(0,20)

  Gass, prosent av total produksjon       50%   til     55%
  Lease driftskostnader(per fat)      USD9,50   til  USD12,00

  (A) Faktiske resultater kan skille seg vesentlig fra disse estimatene.

  (B) For estimatene er forutsatte prisdifferanser basert på beliggenhet,
    kvalitet og andre faktorer, ikke medregnet effektene av finansielle
    derivater. Differanser i gasspriser er oppgitt som premier (rabatter) 
    i forhold til prisingen til National Balancing Point, og
    oljeprisdifferanser er angitt som premier (rabatter) i forhold til
    Datert Brent-prising.

Endeavour International Corporation er et lete- og produksjonsselskap for olje- og gass som fokuserer på kjøp, leting og utbygging av energireserver i Nordsjøen og USA. Mer informasjon finnes på http://www.endeavourcorp.com.

Visse utsagn i denne pressemeldingen bør anses som "fremoverskuende" utsagn i betydningen av verdpapirloven. Slike utsagn gjelder bare per den datoen de avgis. Slike utsagn er forbundet med antagelser, risiko og usikkerhet. Virkelige resultater eller hendelser kan vaere vesentlig forskjellige.

KILDE Endeavour International Corporation