Endeavour annonserer vellykket bekreftende prøveboring på Cygnus-feltet I den britiske sektoren av Nordsjøen

11 Feb , 2009, 00:33 GMT Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, February 11 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END) (LSE: ENDV) annonserte i dag at prøvebrønnen Cygnus 44/12a-3 i det sørlige gassbassenget i Nordsjøen har utvidet den produktive utstrekningen av Cygnus-feltet ved å bekrefte at det finnes utvinnbare gassreserver i en annen forkastningsblokk. Endeavour har en 12,5 % interesse i Cygnus-feltet, som sprer seg over de to britiske blokkene 44/11a og 12a. Lisenspartnerne inkluderer GDF SUEZ, som er operatør, samt Venture Production, Plc.

Brønnen ble boret ned til en dybde av 12 433 fot og testet med gjennomstrømning på opptil 32 millioner kubikkfot med gass per dag. Parametrene til det sekundaere karbonholdige reservoarintervallet overstiger forventningene før borestart, og bruttoreservene beregnes til over 100 milliarder kubikkfot. En ytterligere prøvebrønn vil bli boret med en gang i en tredje forkastingsblokk ca. åtte kilometer nordvest for 44/12a-3 så snart den første brønnen er avsluttet.

En utvinningsplan for Cygnus-feltet ble innlevert til det britiske styringsorganet, departementet for energi og klimaendring, i desember 2008. Planen inneholdt en trinnvis utvikling med produksjonsstart i fjerde kvartal 2010.

William L. Transier, styreformann og administrerende direktør for Endeavour, uttalte følgende:

"Det fremragende resultatet fra denne prøvebrønnen bekrefter hva Endeavour og selskapets JV-partnere har trodd - at vi står overfor det største gassfunnet på britisk sektor av det sørlige gassbassenget det siste tiåret. Disse gode nyhetene fra Cygnus-feltet kommer rett etter en vellykket prøveboring på vårt Rochelle-funn på blokk 15/27. Vårt selskap har nå tre større gassprosjekter under utvikling, og disse bør mer enn doble vår produksjon i årene 2010 og 2011. Vi begynner nå å se bevis på at potensialet i våre uutviklede funn vil vaere over all forventning. Endeavour modnes nå til et verdifullt, selvfinansiert og balansert lete og utviklingsselskap".

Endeavour International Corporation er et lete- og produksjonsselskap innen olje og gass med fokus på tilegnelse, leting og utvikling av energireserver i Nordsjøen og USA. For mer informasjon, besøk http://www.endeavourcorp.com.

Visse uttalelser i denne pressemeldingen bør anses som "fremtidsvyer" i samsvar med definisjonen i aksjeloven. Disse uttalelsene gjelder kun på datoen de blir avgitt. Slike uttalelser innebaerer forutsetninger, risiko og usikkerhet. Faktiske resultater eller hendelser kan variere vesentlig.

KILDE Endeavour International Corporation