Endeavour annonserer vellykket flyttest fra prøvebrønnen Rochelle i Storbritannia

30 Jan, 2009, 22:58 GMT Fra Endeavour International Corporation

LONDON, January 30 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END) (LSE: ENDV) annonserte at testingen av borrestavnen til prøvebrønnen Rochelle 15/27-11 har har oppnådd flytrater på 41 millioner kubikkfot gass per dag og 2 300 fat oljekondensat per dag fra en 72/64-tommer fast reduksjonsventil Denne svaert vellykkede testen bekrefter at Rochelle-oppdagelsen av den uutviklede blokken 15/27 som ble funnet i Storbritannias sektor i Nordsjøen kan utvikles kommersielt.

Ratene som ble oppnådd fra et begrenset 20-fots intervall på toppen av 77-fots nettobetaling i den lavere krittsandsteinen. Endeavour har en 55,6 prosent eierinteresse i brønnen og er operatør på blokken. Nexen Petroleum U.K. Limited er deltaker i prosjektet og har 44,4 prosent eierinteresse.

"Dette er en stor milepael for veksten av selskapet vårt da utviklingen av Rochelle-feltet har muligheter til å doble vår nåvaerende produksjon", sier William L. Transier, formann og administrerende direktør. "At den første prøveborringen selskapet vårt har gjort var vellykket beviser hvor gode våre tekniske undersøkelser var og våre operative muligheter, og vi har tenkt til å bevege oss fort fremover mot utvikling. Våre tidlige beregninger viser at reservene som kan hentes opp er i overkant av 30 millioner bruttofat med olje-ekvivalent."

Rochelle-prøvebrønnen 15/27-11 ble boret totalt 10 369 fot under havet, omtrent to kilometer nordøst for der 15/27-9- prøvebrønnen ble boret i 2000. Kjøpte Rochelle-området i 2006. Den ligger i den ytre morenegropen til den produktive Kopervik-sandbanken, mellom produsentområdene Goldeneye og Brodgar.

Endeavour International Corporation er et olje- og gassutforskningsutforsknings og produksjonsselskap med fokus på oppkjøp, utforskning og utvikling av energireserver i Nordsjøen og de Forente Stater. For mer informasjon, vennligst besøk http://www.endeavourcorp.com

Visse utsagn i denne pressemeldingen bør anses som "fremsynte" utsagn innen børs- og opsjonslovgivningen. Disse utsagnene er fremsatt på grunnlag av informasjon per dags dato. Slike utsagn baerer preg av antakelser, risiko og usikkerhet. Faktiske resultater eller hendelser kan til slutt endres.

KILDE Endeavour International Corporation