Endeavour fortsetter sin vellykkede prøveboring på Cygnu-feltet

08 Apr , 2009, 20:03 BST Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, April 8 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (NYSE-Alt: END) (LSE: ENDV) annonserte i dag at prøvebrønnen Cygnus 44/12a-4 i det sørlige gassbassenget i Nordsjøen har utvidet det produktive området av Cygnus-feltet ved å bekrefte at det finnes utvinnbare gassreserver i en tredje forkastningsblokk. Endeavour har en 12,5 % interesse i Cygnus-feltet, som sprer seg over de to britiske blokkene 44/11a og 12a. Lisenspartnerne inkluderer GDF SUEZ, som er operatør, samt Venture Production plc.

Brønnen ble boret ned til en dybde av 12 284 fot og testet med gjennomstrømning på opptil 32 millioner kubikkfot med gass per dag fra reservoaret i Rotliegendes sandstein. Endeavour anslår at de utvinnbare reservene fra den østlige delen av feltet vil vaere på over 500 milliarder kubikkfot. Dette volumet forventes å øke etter hvert som det bores i flere forkastningsblokker.

"Resultatene fra prøveboringen på Cygnus-feltet fortsetter å overgå våre forventninger. Vi tror at området vil vise seg å vaere det største naturgassfeltet som er funnet i det sørlige gassbassenget de siste ti år", sa William L. Transier, styreformann og daglig leder. "Cygnus-feltet, sammen med feltene Rochelle og Columbus, utgjør tre store gassprosjekter i Storbritannia som vil gi selskapet solid produksjonsvekst de neste årene".

En revidert utvinningsplan for Cygnus-feltet ble innlevert til det britiske styringsorganet, departementet for energi og klimaendring, i mars 2009. Planen inneholdt en trinnvis utvikling med produksjonsstart i fjerde kvartal 2010.

Endeavour International Corporation er et lete- og produksjonsselskap innen olje og gass med fokus på tilegnelse, leting og utvikling av energireserver i Nordsjøen og USA. For mer informasjon, besøk http://www.endeavourcorp.com.

Visse uttalelser i denne pressemeldingen bør anses som "fremtidsvyer" i samsvar med definisjonen i aksjeloven. Disse uttalelsene gjelder kun på datoen de blir avgitt. Slike uttalelser innebaerer forutsetninger, risiko og usikkerhet. Faktiske resultater eller hendelser kan variere vesentlig.

KILDE Endeavour International Corporation