Endeavour informerer om strategisk investering fra Smedvig

27 Des, 2007, 10:17 GMT Fra Endeavour International Corporation

Houston, December 27 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation ("Endeavour") (Amex: END) (LSE: ENDV) informerte i dag om at de har signert en avtale med familien Smedvigs selskap i Norge angående en innledende investering på $40 millioner (USD), med intensjon om å øke denne investeringen til totalt $100 millioner (USD)i fremtiden, for å støtte Endeavours strategiske aktiviteter. Denne investeringen vil vaere i form av en konvertibel nota, og er forventet å bli gjennomført ved midten av januar, etter fullføring av de nødvendige samtykkeerklaeringer og godkjenninger.

"Det er en stor tillitserklaering fra Smedvig familien at de gjennomfører en så stor investering i vårt selskap og ledelsesteam", sa William L. Transier, styreleder, president og administrerende direktør. "Peter Smedvig er en ekstremt høyt respektert operatør og investor i energi-industrien, og vi gleder oss over vekstpotensialet han ser i Endeavour. I de siste månedene har vi laert å kjenne og verdsette de langsiktige strategiske perspektivene til Smedvig teamet, og vi er overbevist om at de vil vaere en verdifull aksjeeier og partner, i vår aggressive oppfølging av vår strategi. Dessuten, gitt vårt strategiske fokus, er vi spesielt glade for å ønske en norsk investor velkommen, med vid erfaring fra Nordsjøen."

Peter Smedvig, leder av Smedvigs familiekontor sa, "Endeavour har et glimrende ledelsesteam, som er bestemt på å oppnå suksess i Nordsjøen. Vi tror at regionen byr på fantastiske investeringsmuligheter, og vi er overbevist om at Endeavour har det som skal til for å gjøre det meste ut av disse mulighetene. Vår innledende investering vil hjelpe selskapet med å ta et nøkkelsteg mot vekst i fremtiden, og er ment å vaere den første av en rekke investeringer for å støtte Endeavours strategiske aktiviteter."

De konvertible notaene, med forfall i januar 2014, har en opprinnelig konversjonspris På $2.36 (USD), en 74 prosents premium i forhold til sluttkursen på Endeavours ordinaere aksjer den 24 desember 2007, og medfører en obligasjon på 11.5 prosent. Obligasjonen vil ikke bli utbetalt i kontanter, men vil påløpes og bli konvertert til ordinaere aksjer, til konversjonspris.

"Dette er et vesentlig steg fremover i forbedringen av kapitalstrukturen til Endeavour. Vi forventer å bruke den innledende investeringen til Smedvig-familien til å betale ned dyrere gjeld og få ned selskapets generelle kapitalkostnader," sa J. Michael Kirksey, administrerende visepresident og økonomidirektør. "Fremtidige investeringer fra Smedvig vil vaere på vilkår som er riktige for den aktuelle tiden, og vil bli brukt til å finansiere vekstmuligheter for Endeavour."

Smedvig-familien er basert i Stavanger, Norge. Smedvig selskapene blir datert tilbake til 1915, da det første skipsrederiet ble etablert. Smedvig gikk inn i offshore olje og gass industri ved å investere i et leteselskap, landbaser og supplyfartøy i 1965, og i boreenheter fra 1973 av, ved starten av offshorevirksomheten i Nordsjøen. Smedvig familien har en langsiktig strategi for administreringen av sine midler i en diversifisert portefølje, og investerer i en rekke aktivaklasser. For mer informasjon, besøk http://www.smedvig.no

Endeavour International Corporation er et olje og gass lete og produksjonsselskap, fokusert på anskaffelse, letevirksomhet og utvikling av energireserver i Nordsjøen. For mer informasjon, besøk http://www.endeavourcorp.com.

Visse utsagn i denne pressemeldingen bør bli ansett som "fremtids-skuende" utsagn, i aksjelovgivningens forstand. Disse utsagnene har begrenset gyldighet utover det tidspunkt de blir ytret. Slike utsagn er av natur gjenstand For antakelser, risikoer og usikkerhet. Faktiske resultater eller begivenheter kan Avvike vesentlig.

  
  Nettsted: http://www.endeavourcorp.com
       http://www.smedvig.no

KILDE Endeavour International Corporation