Endeavour inngår avtale om Æge-prospekt

28 Des, 2007, 00:48 GMT Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, December 28 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END) (LSE: ENDV) informerte i dag om at Aker Exploration AS vil kjøpe en interesse i produksjonslisens PL 304, lokalisert i blokk 25/10 på den norske kontinentalsokkel (NCS) i Nordsjøen. Aker Exploration vil bidra med Aker Barents semi- nedsenkbare rigg til å bore Æge-prospektet i PL 304.

Aker Exploration vil kjøpe en 20 prosents lisensinteresse fra Endeavour Energy Norge, et datterselskap av Endeavour International Corporation, og en 10 prosents lisensinteresse fra Lundin Petroleum. Etter denne transaksjonen vil Endeavour stå igjen med en 20 prosents lisensinteresse, og Lundin, operatør på lisensen, vil ha 50 prosent, og Aker 30 prosent. Transaksjonen er betinget av godkjennelse fra de norske regulerende myndigheter.

Boring på PL 304 letebrønn er forventet å starte opp sent i 2008.

Endeavour International Corporation er et olje og gass lete og produksjonsselskap, fokusert på anskaffelse, letevirksomhet og utvikling av energireserver i Nordsjøen. For mer informasjon, besøk http://www.endeavourcorp.com.

Visse utsagn i denne pressemeldingen bør bli ansett som "fremtids- skuende" utsagn, i aksjelovgivningens forstand. Disse utsagnene har begrenset gyldighet utover det tidspunkt de blir ytret. Slike utsagn er av natur gjenstand For antakelser, risikoer og usikkerhet. Faktiske resultater eller begivenheter kan Avvike vesentlig.

Nettsted: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation