Endeavour kunngjør aksjetilbud

12 Okt, 2006, 15:52 BST Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, October 12 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END)bekjentgjorde i dag at virksomheten vil legge til salg opp til 35 millioner ordinaere aksjer på det åpne markedet. Tegningsgarantene for tilbudet vil få opsjon om kjøp av opp til 5,25 millioner ytterligere ordinaere aksjer til dekke for ev. overtegning. Selskapet vil benytte inntektene fra tilbudet, sammen med annen finansiering som på plass, til å betale den forestående ervervelsen av produkjsonsfelt på den britiske sokkel i Nordsjøen fra Talisman Energy.

Tilbudet er ikke betinget av at Talisman-evervelsen gjennomføres, da dette er en ervervelse som må oppfylle en rekke krav. Hvis Talisman-ervervelsen ikke går igjennom, vil selskapet benytte inntektene til generelle formål i virksomheten, her inkludert utviklingskostnader i forbindelse med fremtidige funn og til finansiering av fremtidige ervervelser.

J.P. Morgan Securities Inc. og Credit Suisse Securities (USA) LLC vil vaere felles om bestyrelsen av bokføringen av tilbudet.

En kopi av foreløpig prospekt og det etterfølgende prospektet relatert til tilbudet kan skaffes ved å ta kontakt med:

  
  J.P. Morgan Securities Inc. 
  4 Chase Metrotech Center, CS Level,
  Brooklyn, New York 11245
  Att.: Chase Distribution & Support Service Northeast Statement 
  Processing
  Telefon: +1-718-242-8002 

  Credit Suisse Securities (USA) LLC 
  One Madison Avenue, New York, New York 10010-3629 
  Att.: Prospectus Department
  Telefon: +1-212-325-2580 

Tilbudsdokumentet vil arkiveres hos Securities and Exchange Commission og vil vaere tilgjengelig på SECs internettside:http://www.sec.gov .

Denne pressemeldingen utgjør ikke et tilbud om salg eller en anmodning om kjøp av et tilbud, ei heller vil salg av disse aksjene foregå i noen stat hvor slike tilbud, anmodninger eller salg er ulovelig før en kvalifikasjonsregistrering som er i overensstemmelse med enhver stats lover og regler om verdipapirer. Tilbudet kan bare gjøres gjeldene ved et prospekt og relaterte vedlegg til prospektet.

Endeavour International Corporation er en oljeletings- og oljeutvinningsvirksomhet som arbeider med ervervelse, utvinning og utvikling av energireserver i Nordsjøen. For mer informasjon, besøk http://www.endeavourcorp.com.

Enkelte uttalelser i denne pressemeldingen bør ansees som fremtidsrettede uttalelser i overensstemmelse med lover om verdipapirer. Disse kunngjøringene er bare gjort for og i forbindelse med den dato de ble formet. Slike kunngjøringer er forbundet med antakelser, risiko og usikkerhet. Faktiske resultater eller hendeler kan variere.

   
  Nettside: http://www.sec.gov 
  Nettside: http://www.endeavourcorp.com 

KILDE Endeavour International Corporation