Endeavour kunngjør første gass fra Njord-feltet i Norge

12 Des, 2007, 23:15 GMT Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, December 12 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END) kunngjorde i dag at produksjonen har startet fra Njord gasseksportprosjekt i Norskehavet. Fullførelsen vil øke produksjonen med ca 900 fat olje tilsvarende selskapets daglige produksjon. Det vil videre bli ytterligere økning i oljeproduksjonen fra feltet.

Endeavour har en 2,5 prosents eierandel i feltet som har produsert olje siden 1997. Gasseksportprosjektet har vært underveis siden 2005 og innebar boring av nye produksjonsbrønner og byggingen av en ca. 40 kilometer (25 amerikanske mil) lang gassledning, samt et produksjonsanlegg. StatoilHydro er operatør av feltet.

Endeavour International Corporation er et olje- og gassutvinnings og produksjonsselskap med fokus på tilegnelse, utvinning og utvikling av energireserver i Nordsjøen. For mer informasjon, besøk http://www.endeavourcorp.com.

Visse utsagn i denne pressemeldingen bør ansees som "fremsynte" utsagn innenfor børs- og opsjonslovgivningen. Disse utsagnene er fremsatt på grunnlag av informasjon per dags dato. Slike utsagn bærer preg av antakelser, risiko og usikkerhet. Faktiske resultater eller hendelser kan i vesentlig grad være endret.

Web site: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation