Endeavour kunngjør funn ved Noatun C i Norge

13 Sep, 2008, 01:53 BST Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, September 13 /PRNewswire/ --

- Syvende vellykkede brønn på rad av selskapet i Nordsjøen

Endeavour International Corporation (Amex: END) (LSE: ENDV) kunngjorde i Dag et funn ved prospektet Noatun C i PL107 i den norske Nordsjøen. Brønnen fant en gasskondensatkolonne i midtre til lavere jurasandsteinslag. Boringen av et sidehull vil begynne umiddelbart for å finne kontakten gass/vann og ytterligere bestemme størrelsen på funnet.

"Dette er det syvende vellykkede borehullet på rad som er boret av selskapet i Nordsjøen og som har funnet potensielt kommersielle hydrokarboner og det fjerde i satellittprospekter på Njord- og Bragefeltene i Norge," sa William L. Transier, styreformann og administrerende direktør. "Vi mener boreresultatene våre er ytterligere bevis på potensialet til porteføljen vår, styrken på vår forbedrede prøveboringsprosess og evnen vår til å øke verdien på verdiene våre gjennom leteboring og bekreftende prøveboring."

Njord-satellittene

Det ble boret ned til en total dybde på 5110 meter (16 765 feet) under havet i en vanndybde på ca. 293 meter (958 feet) i Noatun C. Tester av borehullsmåling og formasjon bekrefter tilstedevaerelsen av gasskondensat. Prospektet er en av flere satellitter som skal bores av Endeavour og Operatøren StatoilHydro, ettersom potensiell forbindelse ligger inntil Njord- Feltet 16 kilometer sør for funnet. To borehull, en oppdagelsesbrønn og en evalueringsbrønn, boret i andre kvartal av 2008 på Galtvort-prospektet i PL348, fant også gasskondensat. Disse suksessene følger et gasskondensatfunn sent i 2007 på Njord nordvestre flanke-prospektet vest for Njord-feltet I PL107. Endeavour har en andel på 2,5% i funn på Noatun, Galtvort og Njord nordvestre flanke, samt Njord-feltet.

Brage-satellittene

I Norge deltok også Endeavour i den vellykkede boringen av Brage Bowmore-prospektet i PL055 i Brages produksjonsenhet, en langtrekkende letebrønn boret fra Brage-plattformen i andre halvdel av 2007. A-28B-brønnen fant olje i Brent-gruppen fra jura og bidrar for øyeblikket til produksjonen. Endeavour har en andel på 4,44% i Brage-feltet.

Columbus-blokken

To andre vellykkede brønner ble boret i andre halvdel av 2007 i Columbus-funnet i blokk 23/16f i britisk sektor i Nordsjøen. En evalueringsbrønn og dens sideborede hull bekreftet tilstedevaerelsen av gasskondensatbaerende sandkorn. En utviklingsplan for feltet er nå i gang og første produksjon er berammet for 2010. Endeavour har en andel på 25% i Columbus-blokken.

Andre planlagte leteboringer og bekreftende prøveboringer

Endeavour har planlagt en aktiv boresesong i Nordsjøen med minst åtte brønner til før utgangen av 2008 og tidlig i 2009.

I Norge er to letebrønner nå i ferd med å bores ut. Brage Nord, et letemål i Brages produksjonsenhet, skal teste tre jurareservoarmål. Når det gjelder andre steder vil Endeavour betjene sin første brønn i Norge tidlig I 2009 når de borer Jade-prospektet i PL270. Endeavour har en andel på 65% i brønnen.

Endeavour planlegger å delta i tre evalueringsbrønner i britisk sektor i Nordsjøen. Den første brønnen skal bores i blokk 15/27 for å teste graden av oppoverhelling ved Rochelle-funnet, der Endeavour er operatør med en andel på 55,6%. To brønner er planlagt ved Cygnus-funnet i blokk 44/11a og 12a for å evaluere to av de fem forkastningsblokkene som utgjør funnet. Selskapet har en andel på 12,5% i disse blokkene.

Tre andre letebrønner er planlagt tidlig i 2009. Tesla, i blokk 22/24c, er et prospekt med høy temperatur og høyt trykk i den britiske sentralsektoren i Nordsjøen, der Endeavour har en andel på 25%. De to andre brønnene ligger på den norske kontinentalsokkelen. Selskapet eier en andel på 20% i Aegis-prospektet i PL304, som har to tertiaerreservoarer som mål. Gygrid-prospektet er en annen satellitt tilhørende Njord-feltet i PL348 sør for Galtvort.

Endeavour International Corporation er et selskap som både leter etter og produserer olje og gass, og de fokuserer på erverving, leting og utvikling av energireserver i Nordsjøen. For mer informasjon, gå til http://www.endeavourcorp.com.

Visse uttalelser i denne pressemeldingen må ansees for å vaere "fremadskuende" innenfor betydningen av verdipapirloven. Disse uttalelsene gjelder kun frem til dagens dato. Slike uttalelser er underlagt antagelser, risikoer og usikkerhet. Faktiske resultater eller hendelser kan variere materielt.

Nettside: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation