Endeavour kunngjør gassfunn i Nordsjøen

21 Mai, 2008, 08:30 BST Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, May 21 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END) (LSE: ENDV) kunngjorde i dag at letebrønnen 6407/8-4S har funnet naturgass i Jurassic Garn-formasjonen på Galtvort-feltet på utvinningstillatelse 348 i den norske Nordsjøen. Omfattende datainnsamling og stikkprøver ble foretatt. Det ble boret ned til en vertikal dybde på 2632 meter (8635 feet) under havoverflaten i en vanndybde på 266 meter (873 feet) i Galtvort-brønnen 6407/8-4S.

En bekreftende sideboringsbrønn, 6407/8-4A, vil bli boret ut rett etter at oppdagelsesbrønnen er ferdig, og den vil siktes inn mot Jurassic Garn- og Ile-formasjonene i en oppoverhelling ca. en halv kilometer (2000 feet) nordøst for oppdagelsesbrønnens bunnhull.

"De positive resultatene fra vår første ferdigborede letebrønn i 2008-programmet er svært oppmuntrende," sa William L. Transier, styreformann, administrerende direktør og president. "Endeavour skal delta i boring av fire brønner på den norske kontinentalsokkelen og åtte brønner totalt i Nordsjøen i løpet av 2008, noe som reflekterer økt aktivitet og fortsatt fokus i området fra vår side."

Galtvort-feltet ligger ca. 28 kilometer (17 miles) nordøst for Njord-feltet og er den første letetesten på tillatelsen fra 2004. Endeavour Energy Norge AS har en andel på 7,5 prosent i lisensen der StatoilHydro er operatør.

Endeavour International Corporation er et selskap som både leter etter og produserer olje og gass, og de fokuserer på ervervelse, leting og utvikling av energireserver i Nordsjøen. For mer informasjon, gå til http://www.endeavourcorp.com.

Visse uttalelser i denne pressemeldingen må ansees for å være "fremadskuende" innenfor betydningen av verdipapirloven. Disse uttalelsene gjelder kun frem til dagens dato. Slike uttalelser er underlagt antagelser, risikoer og usikkerhet. Faktiske resultater eller hendelser kan variere materielt.

Nettside: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation