Endeavour kunngjør kursfastsettelse ved innbydelse til tegning av ordinaere aksjer

22 Okt, 2006, 04:40 BST Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, October 22 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: EN) kunngjorde i dag at de har fastsatt kursen på en offentlig emisjon som består av 35 millioner ordinaere aksjer til USD 2,35 per aksje. Endeavour har også gitt tegningsgarantistene en 30-dagers opsjon til å kjøpe inntil 5,25 millioner ordinaere aksjer i tillegg for å dekke eventuelle overtildelinger. Selskapet har til hensikt å bruke salgsbeløpet fra emisjonen, sammen med annen finansiering som er på plass, til å betale for det pågående kjøpet av produksjonseiendeler fra Talisman Energy i Storbritannias Nordsjø-sektor.

Emisjonen er ikke betinget på at Talisman-kjøpet gjennomføres, der det finnes en del betingelser for at salget skal gjennomføres. Hvis Talisman-kjøpet ikke gjennomføres, vil selskapet bruke nettosalget på generelle oppgaver innen konsernet, inkludert støtte til letings- og utviklingsprogrammet, gi kapital som skal brukes til å støtte utviklingskostnader i forbindelse med fremtidige funn og betaling av mulige fremtidige oppkjøp.

J.P. Morgan Securities Inc. og Credit Suisse Securities (USA) LLC handler som fellesadministratorer i forbindelse med innbydelsen.

Dette finnes et supplement til det endelige prospekt samt ledsagende prospekt i forbindelse med innbydelse som kan skaffes med å kontakte:

  
  J.P. Morgan Securities Inc.
  4 Chase Metrotech Center, CS Level,
  Brooklyn, New York 11245
  Att: Chase Distribution & Support Service Northeast Statement 
  Processing
  Telefonnr.: +1-718-242-8002

  Credit Suisse Securities (USA) LLC
  One Madison Avenue, New York, New York 10010-3629
  Att: Prospectus Department
  Telefonnr.: +1-212-325-2580

Emisjonsdokumenter vil bli innlevert til Securities and Exchange Commission (SEC) og vil vaere tilgjengelige på Internett på SECs nettsted http://www.sec.gov.

Denne pressemelding skal ikke oppfattes som et tilbud om å selge eller som en anmodning om å kjøpe og det skal heller ikke forekomme noe salg av disse verdipapirene i noen delstat der en slik innbydelse, anmodning eller salg vil vaere ulovlig før kvalifikasjonsregistreringen iht. verdipapirlovgivningen i enhver delstat. Emisjonen skal kun skje sammen med et prospekt og prospektsupplementet i forbindelse med prospektet.

Endeavour International Corporation er et olje- og gassletingsselskap som fokuserer på kjøp, leting og utvikling av energireserver i Nordsjøen. Besøk http://www.endeavourcorp.com for å finne ytterligere informasjon.

Visse utsagn i denne pressemeldingen skal anses som "fremtidsrettet" utsagn slik det defineres i verdipapirlovgivning. Disse utsagnene gjelder bare den dagen når de ble uttrykt. Slike utsagn er underlagt forutsetninger, risikoer og uvissheter. De faktiske resultatene og hendelser kan variere i vesentlig grad.

Nettsted: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation