Endeavour kunngjør økning i reservene ved årsslutt 2007 og helårs-produksjon

05 Mar, 2008, 20:46 GMT Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, March 5 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation ("Endeavour")(Amex: END) (LSE: ENDV) kunngjorde i dag at beviste og sannsynlige reserver ved slutten av 2007 økte til 29.8 millioner fat oljeekvivalenter (mmboe) sammenliknet med 29.6 mmboe ett år tidligere (se tabell 1). Utvidelser, funn og oppgradering av tidligere anslag la til 3.5 mmboe, som mer enn erstattet produksjonen av 3.3 mmboe, eller omtrent 9000 boepd i løpet av 2007. De forhøyede anslagene av beviste og sannsynlige reserver var et resultat av bedre enn forventet produksjon fra Goldeneye, Brage og Njord feltene, og økte reserver i Endeavour-opererte Rubie, Renee og Rochelle tildelingene (R-blokken). R-blokk reservene, som er dekket av de eksisterende feltutviklingsplanene, vil bli utviklet for ytterligere nær-termin produksjon. Så snart utvikling og forberedelsesarbeid er ferdig, bør R-blokkene legge til omtrent 7000 boepd av ny nettoproduksjon til Endeavour.

  
  Tabell 1                               
                 Netto reserver 31 desember 2007       
             Olje(mmbl) NGL(mmbl) Gass(mmcf) Ekvivalenter(mmboe)

  Bevist utviklet 
   Produserende        3019   501    14935     6009 
   Ikke-produserende      673    1      95      690 
  Bevist ikke-utviklet     1130    15     5214     2014 
   Bevist (1P)        4822   517    20244     8713 
  Sannsynlig         10263   296    63226     21097 
   Bevist + Sannsynlig (2P) 15085   813    83470     29810 
  Mulige           12304   396    147106     37218 
   Bevist + Sannsynlig + 
    Mulige P3        27389   1209    230576     67028 

  Kilde: Netherland, Sewell and Associates, Inc. 

Som et resultat av sterke prestasjoner fra våre produserende aktiva og vår anskaffelse av produserende eiendeler i Storbritannia i 2006, økte salgsvolumene for 2007 dramatisk fra foregående år. For helårsresultatet for 2007 med salgsvolum på 3.3 mmboe, eller 9000 boepd, sammenliknet med helårsresultatet for 2006 på 1.0 mmboe, eller 2800 boepd (se Tabell 2). Til dags dato har årets produksjon vært gjennomsnittlig omtrent 10000 boepd.

  
  Tabell 2                               
                           Netto Reserver         
                         Årsslutt 31 desember,       
                      2007      2006    2005 
  Olje og kondensat salg 
   (mbbls)(1) 
  Storbritannia             1274      209      0 
  Norge                  519      508     726 
  Total Olje og kondensat        1793      717     726 
  Salg 

  Gass-salg (mmcf) 
  Storbritannia             8556      1539      0 
  Norge                  328      203     184 
  Totale Gass-salg            8884      1742     184 

  Totale Salg (mboe)                          
  Storbritannia             2700      466      0 
  Norge                  574      542     756 
  Totale Salg              3274      1008     756 

  BOE per dag              8969      2760    2072 

"Fundamentet for vår produserende eiendelsbase, anskaffet i tre forskjellige transaksjoner siden slutten av 2004, har fortsatt å levere produksjon- og reserveprestasjoner som har overgått alle forventninger. Goldeneye-feltet bør spesielt nevnes, hvor produksjonen stadig overgår spådommene, samt pågående utviklingsprogram på Brage og Njord feltene," sa William L. Transier, styreformann, og administrerende direktør. "Godt internt teknisk arbeid har identifisert nye boremuligheter og økte reserver, spesielt i våre operative R-blokker. De sterke produksjonsresultatene og årsslutt-reserve studien bekrefter dybden og kvaliteten av vår eiendelsbase, og gir oss det fundamentet vi trenger for å gi selskapet økt vekst."

  
  (1) Volumene vist i denne tabellen representerer volumene som ble
    bokført som salg i selskapets arkiver, basert på faktiske hevinger
    av væsker som var mindre enn vår faktiske fysiske produksjon.
    Fysisk produksjon for 2007 var totalt 9200 boepd.

Endeavour International Corporation er et olje og gass utvinnings og produksjonsselskap, fokusert på anskaffelse, letevirksomhet og utvikling av energireserver i Nordsjøen. For mer informasjon, besøk http://www.endeavourcorp.com.

Visse utsagn i denne pressemeldingen bør bli ansett som "fremtids-skuende" utsagn, i aksjelovgivningens forstand. Disse utsagnene har begrenset gyldighet utover det tidspunkt de blir ytret. Slike utsagn er av natur gjenstand for antakelser, risikoer og usikkerhet. Faktiske resultater eller begivenheter kan avvike vesentlig.

Aksje- og verdikommisjonen (SEC) tillater kun olje og gass selskaper, når det gjelder registreringer hos SEC, å oppgi beviste reserver som et selskap har bevist ved faktisk produksjon eller konklusive formasjonstester til å være økonomisk og juridisk drivbare under eksisterende økonomiske og operative betingelser. Vi bruker visse begreper i denne pressemeldingen, slik som sannsynlige reserver og mulige reserver, for å beskrive reservevolum som potensielt kan utnyttes gjennom ytterligere boring eller pumpeteknikker som SEC retningslinjer strengt forbyr oss å bruke i innrapporteringer til SEC og som er ikke-GAAP mål. Disse anslagene er av natur mer spekulative enn anslag av beviste reserver, og er følgelig å betrakte som en betydelig større risiko når det gjelder å bli faktisk realisert av Endeavour. Investorer blir oppfordret til å også studere nøye våre opplysninger som er arkivert hos SEC, og som er tilgjengelig på vårt nettsted på http://www.endeavourcorp.com. Endeavour er også gjenstand for kravene til London Børs, og regner opplysningene i denne pressemeldingen for å være passende og/eller påkrevd under retningslinjene til denne børsen.

Nettsted: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation