Endeavour kunngjør positive resultater fra norsk evalueringsbrønn

17 Jun, 2008, 01:48 BST Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, June 17 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END) (LSE: ENDV), et selskap involvert i leting, utvikling og produksjon av olje og gass i Storbritannia og den norske Nordsjøen, kunngjorde i dag at sideboringsbrønnen 6407/8-4A som skal evaluere naturgassfunnet på Galtvort-feltet, fant en gasskolonne i midtre til lavere jurareservoarbergarter. Lesingen av omfattende brønndata avslører at gassvannkontakten er på samme nivå som i oppdagelsesbrønnen ved siden av.

Det ble boret ned til en vertikal dybde på 2300 meter under havet (7546 feet) i en vanndybde på 266 meter (873 feet) i 6407/8-4A-brønnen på Galtvort-feltet. Plasseringen under overflaten er rundt 500 meter (1640 feet) nordøst for bunnhullet til oppdagelsesbrønn 6407/8-4A. Brønnen ligger i produksjonslisens 348 i den norske Nordsjøen.

Endeavour Energy Norge AS har en andel på 2,5 prosent i produksjonslisens 348. Endeavour, som et resultat av en forpaktningsavtale med et privat selskap, vil måtte baere alle kostnader forbundet med boringen av de to Galtvort-brønnhullene og den neste letebrønnen i lisensen som er planlagt for 2009.

Under nåvaerende riggplan planlegger Endeavour å delta i seks andre lete- og evalueringsbrønner i Nordsjøen og én produksjonsbrønn før utgangen av 2008. Selskapet er operatør for tre av disse ressursene som skal bores.

Endeavour International Corporation er et selskap som både leter etter og produserer olje og gass, og de fokuserer på ervervelse, leting og utvikling av energireserver i Nordsjøen. For mer informasjon, gå til http://www.endeavourcorp.com.

Visse uttalelser i denne pressemeldingen må ansees for å vaere "fremadskuende" innenfor betydningen av verdipapirloven. Disse uttalelsene gjelder kun frem til dagens dato. Slike uttalelser er underlagt antagelser, risikoer og usikkerhet. Faktiske resultater eller hendelser kan variere materielt.

Nettside: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation