Endeavour kunngjør rekordstore økonomiske resultater og driftsresultater for 2008

16 Mar, 2009, 18:54 GMT Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, March 16 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (NYSE-Alt: END) (LSE: ENDV) rapporterte i dag en nettoinntekt for vanlige aksjeeiere for 2008 økt til US$45,7 millioner eller US$0,32 for utvannede aksjer, sammenliknet med et tap på US$60,3 millioner eller US$0,49 per utvannet aksje i 2007. Omsetningen i 2008 økte mer enn 47prosent til US$260,4 millioner fra US$176,1 millioner i 2007. Firmaet rapporterte avtemte inntekter før renter, skatt, nedskriving og avskriving (EBITDA) på US$176,5 millioner fra US$124,1 millioner i 2007. Fri kontantstrøm for året var US$120,8 millioner.

For fjerde kvartal i 2008 var nettoinntekt for eiere av ordinaere aksjer på US$56,4 millioner eller US$0,29 per utvannet aksje, sammenliknet med et nettotap på US$29,6 millioner eller US$0,23 per utvannet aksje for samme periode i 2007. Kvartalsinntekter var US$41,4 millioner som gjenspeiler salg av 7 900 fat olje eller tilsvarende per dag (boepd), sammenliknet med inntekter på US$54,5 millioner fra salg av 8 300 boepd i den foregående perioden i 2007. Avstemt EBITDA var US$33,7 millioner, en nedgang fra US$35,2 millioner i samme kvartal i 2007.

"Fjoråret var en gjennombruddsperiode for oss da vi oppnådde både viktig økonomisk og driftsmessig suksess," sier William L. Transier, styreleder og administrerende direktør. "Vi nådde de produksjonsmålene vi hadde satt oss og det kombinert med vår garderingsstrategi resulterte i en pengestrøm som funderte våre vekstaktiviteter og tillot oss å betale betydelig ned på gjeld. Selskapet rapporterte en uvanlig industriprestasjon med 100 prosent teknisk suksess for de sju prøve- og letebrønnene som ble boret i løpet av året. I det vi beveger oss framover, er Endeavour involvert i tre viktige utviklingsprosjekter som er ventet å mer enn doble produksjonen vår innen utgangen av 2010. Alt dette ble oppnådd i på et svaert ustabilt og utfordrende marked."

Endeavour rapportere også en erstatningshastighet for reservene på 175 prosent av 2008-produksjonen. Påviste og sannsynlige reserver ved årsslutt 2008 økte til tilsvarende 32,2 millioner fat olje (mmboe), sammenliknet med 29,8 mmboe for ett år siden (se tabell). Utvidelser, oppdagelser og oppjusteringer av tidligere anslag tilføyde 5,6 mmboe, og mer enn erstattet produksjonen på 3,2 mmboe eller omtrent 8 800 boepd i løpet av 2008.

  
                     Nettoreserver per 31. desember 2008

                      Olje   NGL   Gass   Ekvi.
                     (mbl)  (mbl)  (mcf)  (mboe)
  Påvist og utviklet
   Produserende            1 811   320  11 496  4 047
   Ikke-produserende           618   27    416   714
  Påvist og ikke utviklet         773    6  20 886  4 260
   Påvist (1P)             3 202   353  32 798  9 021
  Sannsynlig              8 128   435  87 503  23 147
   Påvist + Sannsynlig (2P)      11 330   788  120 301  32 168
  Mulig                14 736   489  113 125  34 079
   Påvist + Sannsynlig + Mulig (3P)  26 066  1 277  233 426  66 247
                     
   Kilde: Netherland, Sewell and Associates, Inc.

Andre høydepunkter fra fjerde kvartal og året som helhet er:

Boret to svaert vellykkede prøvebrønner -- Endeavour deltok i boringen av to strategiske prøvebrønner i den britiske sektoren av Nordsjøen, som begge utvidet betydelig potensialet til tidligere oppdagelser.

  
  - Rochelle - Lønnsomheten til det uutviklede Rochelle-oppdagelsen i Blokk
   15/27 ble bekreftet da brønnen Rochelle 15/27-11 ble boret til en total 
   Dybde på 10 369 fot og testet med flythastigheter på 41 millioner 
   kubikkfot gass per dag og 2 300 fat olje-kondensat per dag. Endeavour 
   har 55,6 prosent av eierinteressene i brønnen og er operatør på 
   feltet.

  - Cygnus - Prøvebrønnen Cygnus 44/12a-3 i det Søndre gassbassenget.
   Påviste forekomsten av drivbare gassreserver i en andre forkastning i
   naerheten av letebrønnen fra 2006 i Blokk 44/11. Brønnen ble boret til 
   en total dybde på 12 433 fot og flythastigheten testet opp til 32 
   millioner kubikkfot med gass per dag. Endeavour eier 12,5 prosent av 
   Cygnus-feltet, fordelt på to britiske blokker, 44/11a og 12a.

Lanserte onshore leteprogrammer i USA - Et initiativ for å utvikle en produksjonsbase i USA resulterte i en oppdagelse av en drivverdig naturgassforekomst og første produksjon i slutten av 2008.

  
  - Garwood prospekt - Produksjonen begynte fra Cochran #1 brønnen i
   Garwood-prospektet i Colorado County, Texas med en startproduksjon på 
   170 boepd netto i løpet av desember 2008. Endeavour har 20 prosent 
   Aksjeinteresse og omtrent 15 prosent avkastningsinteresse i brønnen.

  - Alligator Bayou prospektet - Endeavour har 10 prosent av
   aksjeinteressene og sju prosent av nettoinntjeningsinteressene i 
   Alligator Bayou-prospektet. Den første brønnen som ble boret, Armour 
   Runnels ST #1 brønnen i Matagorda County, Texas, nådde en total dybde 
   på 23 830 fot. Flythastighetstester er underveis for flere dype områder.

Foretok vellykket leteaktivitet i Norge -- I løpet av 2008 gjorde selskapet tre oppdagelser ves satelittboring i naerheten av produserende felter på den norske kontinentalsokkelen. Galvort-prospektet i produksjonslisens 348 og Noatun C-prospektet i produksjonslisens 107 ble boret som satelitter til Njord-feltet og begge viste reserver av naturgass. Endeavour har en aksjeinteresse på 2,5 prosent i disse to funnene og i Njord-feltet. På Bragefeltet ble det gjort et oljefunn ved Knockandoo-prospektet i produksjonslisens 055 som under testing fløt med 18 000 brutto (800 netto) fat olje og produksjonen startet I desember. Endeavour har en aksjeinteresse på 4.prosent i Brage-feltet.

Etablert kapitalbudsjett på opptil US$90 millioner -- Endeavour vil fortsette å anbringe planlagte kapitalutgifter fra kontantstrømmer generert av driften. En betydelig del av budsjettet vil rettes mot å flytte de tre største utviklingsprosjektene i Storbritannia mot den første produksjonen. Omtrent US$12 - US$15 millioner vil bli brukt til innenfelts boring å fascilitetsforbedringer for å opprettholde produksjonsnivået. Endeavour vil fortsette sin pågående leteaktivitet i Nordsjøen og i det sørlige Texas, basert på intern kontanttilgjengelighet, med planer om sju til ni brønner, hvorav to vil fullføres fullstendig.

  
  Retningslinjer for 2009
  Tabellen under viser anslag for firmaets driftsstatistikk for hele året 
   fram til 31. desember 2009.

  Estimert gjennomsnittlig produksjon (A)    
   Daglig produksjon (boepd)         6 500 til 7 500
                            
  Differanse (B)
   Olje ($/bbl)               $(4,50) til $(5,50)
   Gass ($/mcf)               $(0,10) til $(0,20)
                            
  Gassprosent av total              45% til   50%
  Driftsutgifter leasing (per fat)      $11,00 til $13,00

  (A) Faktiske resultater kan avvike betydelig fra disse estimatene.

  (B) For estimatformål er prisforskjellene basert på beliggenhet, kvalitet 
    og andre faktorer, og det ses bort fra effekten av derivater. 
    Forskjeller i gasspriser er oppgitt som gode priser (underkurs) 
    forhold til National Balancing Point priser, og forskjeller i 
    oljepriser er oppgitt som gode priser (underkurs) i forhold til 
    daterte Brent-priser.

Innkalling til inntjeningskonferanse i dag, torsdag 12. mars 2009, klokka 9:00 a.m. Central Daylight Time, 2:00 p.m. GMT

Endeavour vil holde en analysekonferanse og webcast i dag, torsdag 12. mars 2009, for å diskutere resultatene for fjerde kvartal og for hele året og oppdatere driftsplanene, klokka 9 A.M. CDT. For å delta og stille spørsmål under konferansen, ring det lokale landsnummeret og bekreftelseskoden 5204926. Gratis telefonnumre er 888-708-5692 for USA, 0800-051-7166 for Storbritannia og 800-191-83 for Norge. Andre internasjonale innringere ringer +1-913-312-0962 (avgifter påløper). Gå til Endeavours hjemmeside på http://www.endeavourcorp.com for å lytte til lydoverføring fra konferansen. Svar vil vaere tilgjengelig fra 12:00 p.m. Central Daylight Time den 12. mars til 12:00 p.m. Central Daylight Time den 18. mars ved å ringe gratis 888-203-1112 (U.S.A) eller +1-719-457-0820 (internasjonal), bekreftelseskode 5204926.

Endeavour International Corporation er et selskap innen utvikling og produksjon av olje og gass som fokuserer på anskaffelse, utforskning og utvikling av energireserver i Nordsjøen og i USA. For mer informasjon,se http://endeavourcorp.com.

Ekstra informasjon for investorer:

Enkelte vurderinger i denne pressemeldingen er framtidsrettede og er basert på Endeavours nåvaerende antagelser om resultater og tidsperspektiver angående fremtidige hendelser. Alle uttalelser, bortsett fra dem som angår historiske fakta, som angår aktiviteter som Endeavour planlegger, forventer, antar, prosjekterer, estimerer eller forutser vil, kommer til eller kan komme til å skje i framtiden, inkludert framtidig produksjon av olje og gass, framtidig kapitalutgifter og boring av brønner og framtidige økonomiske eller driftsmessige resultater er framtidsrettede uttalelser. Viktige faktorer som vil kunne føre til at virkelige resultater varierer betydelig fra disse i de framtidsrettede uttalelse framlagt her inkluderer tidsangivelse og grad av endringer i prisene på olje og gass, driftsrisiko og andre risikofaktorer som beskrevet i Endeavours årsrapport på blankett 10-K og Kvartalsrapport på blankett 10-Q i overensstemmelse med Securities and Exchange Commission (SEC). Skulle en eller flere av disse risikoene eller usikkerhetsmomentene forekomme, eller hvis de underliggende antagelsene skulle vise seg å vaere feilaktige, vil Endeavours virkelige resultater og planer kunne variere betydelig fra dem som er oppgitt i deframtidsrettede uttalelsene.

SEC tillater olje- og gasselskaper, i deres kommunikasjon med SEC, å vedlegge kun påviste reserver som et selskap har vist ved virkelig produksjon eller ved konkluderende tester å vaere økonomisk og juridisk drivverdig under eksisterende økonomiske betingelser og drifsbetingelser. Vi kan bruke enkelte begreper slik som sannsynlige mulige reserver som SECs retningslinjer strengt forbyr oss å bruke våre dokumenter som arkiveres med SEC. Disse estimeringene er av natur mer spekulative enn estimeringer av påviste reserver og er dermed gjenstand for betydelig større risiko for ikke å realiseres virkelig av Endeavour. Endeavour er også underlagt kradene til børsen i London og anser informasjonen i denne pressemeldingen for å vaere egnet og/eller nødvendig i henhold til disse retningslinjene. Faktorer som påvirker endelige resultater inkluderer olje- og gassprisen, formålet med vårt pågående boreprogram, som påvirkes direkte av tilgangen på kapital, bore- og produksjonskostnader, tilgangen på boretjenester og utstyr, boreresultater, transportrestriksjoner, reguleringsgodkjenninger og andre faktorer, og reelle boreresultater, inkludert geologiske og mekaniske faktorer som har innflytelse på utvinningsgraden. Vi ber investorer om å vurdere nøye all informasjonen som er gitt i vår blanket 10-K og alle våre blanketter 10-Q, som du finner gratis på nettstedet vårt (http://www.endeavourcorp.com). Du kan også få disse blankettene fra SEC på SECs nettsider (http://www.sec.gov), eller ved å ringe 1-800-SEC-0330.

  
            Endeavour International Corporation
              Komparativ konsernbalanse
                 (Ikke revidert)
                 (Beløp i tusen)

                              31. desember
                              2008    2007

                Eiendeler
  Nåvaerende eiendeler:
   Kontanter og likvide midler            $38 156   $16 440
   Båndlagte midler                  20 739   22 000
   Utestående fordringer                26 884   33 291
   Forskuddsbetalte omkostninger og andre 
   Omsetningsaktiva                  47 626   46 516
    Totale omsetningsaktiva             133 405   118 247

  Eiendom og utstyr, netto               312 957   335 023
   
  Goodwill                       281 943   283 324
  Andre eiendeler                    9 165   11 029
  
  Totale eiendeler                  $737 470  $747 623
   
              Gjeld og egenkapital
  Kortsiktig gjeld:
   Gjeld                       $42 348   $31 036
   Forfalt gjeld                    13 000      -
   Påløpte utgifter og annet              55 155   50 013
    Totalt kortsiktig gjeld             110 503   81 049
 
  Langsiktig gjeld                   214 855   266 250
  Utsatt skatt                     104 127   135 552
  Annen gjeld                      65 014   69 623
    Total gjeld                   494 499   552 474
  
  Forpliktelser og uforutsette omstendigheter
  
  Konvertible preferanseaksjer i serie C        125 000   125 000
                                      
  Egenkapital                     117 971   70 149
                                      
  Total gjeld og egenkapital             $737 470  $747 623            Endeavour International Corporation
           Komparativt driftsregnskap for konsernet
                 (Ikke revidert)
           (Beløp i tusen, unntatt for hver aksje)

                  Etter tre måneder    Etter årslutt
                   31. desember     31. desember
                 2008     2007   2008     2007
 
  Omsetning          $41 370  $54 484   $260 441  $176 064
  
  Driftskostnader:
    Driftsutgifter      11 689   11 060    46 576   41 044
    Nedskriving, verditap og 
     Avskriving        17 661   20 661    81 734   76 850
    Forringelse av olje og gass- 
     eiendommer        36 970     -    36 970      -
    Generelle og 
     administrative      5 083   5 256    19 636   19 878
   Totale utgifter       71 403   36 977   184 916   137 772
                       
  Driftsinntekter (tap)    (30 033)  17 507    75 525   38 292

  Andre inntekter (utgifter):         
    Derivater:             
     Realisert 
      fortjeneste (tap)    2 697   (3 309)   (28 578)   12 048
     Urealisert 
      fortjeneste (tap)   117 905  (47 792)   76 666   (89 132)
    Renteutgifter       (4 410)  (5 137)   (22 548)  (18 742)
    Annet           6 680    850    12 154    (723)
                       
  Totalt Andre 
   inntekter (utgifter)    122 872  (55 388)   37 694   (96 549)
                       
  Inntekt (tap) før 
   inntektsskatt        92 839  (37 881)   113 219   (58 257)
  Utgifter til inntektsskatt
   (inntekter)         33 728  (10 992)   56 729   (9 180)
  
  Nettoinntekt (tap)      59 111  (26 889)   56 490   (49 077)
  Preferanseaksjer        2 696   2 709    10 809   11 238
                       
  Nettoinntekt (tap) for 
   ordinaere aksjeeiere    $56 415  $(29 598)   $45 681  $(60 315)
  
  
  Nettoinntekt (tap) per 
   ordinaere akjse:   
    Basis           $0,44   $(0,23)    $0,36   $(0,49)
    Utvannet          $0,29   $(0,23)    $0,32   $(0,49)
                       
  Veid gjennomsnittlig antall
   utestående ordinaere aksjer:    
    Basis          128 148  126 492   128 312   123 118
    Utvannet         212 661  126 492   178 312   123 118

  
               Endeavour International Corporation
              Komparativt kontantstrøm for konsernet
                    (Ikke revidert)
                    (Beløp i tusen)

                          Ved årsslutt 31. desember
                             2008     2007
  Kontantstrøm fra driftsaktiviteter:
   Nettoinntekt (tap)                $56 490   $(49 077)
   Avstemminger for å avstemme nettotap
    til netto kontant av driftsaktivitetene:
    Nedskriving, verditap og avskriving       81 734    76 850
    Forringelse av olje- og gasseiendommer      36 970      -
    Utsatt skatteutgift (fordel)           17 682   (12 925)
    Urealisert (inntjening) tap på
     derivatinstrumenter              (76 666)   89 132
    Avskriving av ikke-kontant kompensasjon      3 226    4 968
    Tap (inntekt) av utenlandsk valutaveksling på
     ikke-driftsmessig gjeld            (10 508)    1 078
    Annet                      11 879    2 948
   Endringer i arbeidskapital             12 373    15 532
  Netto kontant fra driftsaktiviteter         133 180   128 506
  
  Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter:
   Kapitalkostnader                 (66 370)   (88 007)
   (Økning) nedgang i båndlagte kontanter og 
    andre investeringsaktiviteter           1 519   (20 133)
  Netto kontant brukt i investeringsaktiviteter    (64 851)  (108 140)
                                    
  Kontantstrøm fra finansaktiviteter:
   Netto tilbakebetaling av lån           (32 000)  (40 000)
   Betaling av renter                (10 625)   (2 656)
   Betalte finanskostnader              (3 538)    (263)
   Andre finansaktiviteter               (450)    (821)
  Netto kontant inntjent (brukt) i finansaktiviteter (46 613)  (43 740)
                                    
  Netto økning (reduksjon) i kontanter og likvider   21 716   (23 374)
  Kontanter og likvider, starten av perioden      16 440   39 814
                                    
    Kontanter og likvider, slutten av perioden   $38 156   $16 440            Endeavour International Corporation
                  Drifststatistikk
                  (Ikke revidert)

                       Etter tre måneder Etter årslutt
                        31. desember   31. desember
                       2008   2007   2008  2007
  Salgsvolum:
   Salg av olje og kondensater (Mbbl):
    Storbritannia             198   291  1,032  1,274
    Norge                 181   129   726   519
    Totalt                 379   420  1,758  1,793
                                       
   Salg av gass (MMcf):
    Storbritannia            1,383  1,899  6,532  8,556
    Norge                 681   147  2,322   328
    Totalt                2,064  2,046  8,854  8,884
  
   Totalt salg (MBOE):
    Storbritannia             429   608  2,121  2,700
    Norge                 294   153  1,113   574
    Totalt                 723   761  3,234  3,274
  
   BOE per dag              7,859  8,268  8,835  8,969

  Fysisk produksjonsvolum:
   Total produksjon (BOE per dag)
    Storbritannia            5,059  6,981  5,804  7,660
    Norge                3,680  1,732  3,033  1,608
    Totalt                8,739  8,713  8,837  9,268
   
  Realiserte priser:
   For olje og kondensat ($per Bbl):
    Før råvarederivater         $50,23  $82,03  $90,53 $67,11
    Effekt av råvarederivater      $8,35 $(12,98) $(14,50) $(2,13)
    Realiserte priser inkludert
     råvarederivater          $58,58  $69,05  $76,03 $64,98
                                     
   Gasspris ($per Mcf):
    Før råvarederivater         $10,82  $9,80  $11,44  $6,27
    Effekt av råvarederivater      $(0,23)  $1,05  $(0,35) $1,79
    Realiserte priser inkludert
     råvarederivater          $10,59  $10,85  $11,09  $8,06
                                       
   Tilsvarende oljepris ($per BOE):
    Før råvarederivater         $57,22  $71,63  $80,54 $53,78
    Effekt av råvarederivater      $3,73  $(4,35) $(8,84) $3,68
    Realiserte priser
     inkludertråvarederivater      $60,95  $67,28  $71,70 $57,46


  
           Endeavour International Corporation
          Avstemming av GAAP til ikke-GAAP målinger
                (Ikke revidert)
               (Beløp i millioner)

Som påkrevd under bestemmelse G i "Securities Exchange Act" fra 1934 gjengis avstemming av netto inntekt (tap) nedenfor til følgende ikke-GAAP økonomiske målestokk: Nettoinntekt avstemt, avstemt EBITDA og fri kontantstrøm. Selskapet benytter disse ikke-GAAP-målene for beregninger for ledelsen av selskapet og for å anskueliggjøre selskapets evne til å finansiere kapitalutgifter internt og betjene gjelden. Ikke-GAAP-målingene er nyttige for å sammenligne selskaper innenfor produksjon av olje og gass da de utelukker svingninger i eiendeler og gjeld som ikke har noe med driften å gjøre.

  
                     Etter tre måneder  Etter årslutt
                      31. desember   31. desember
                      2008   2007  2008   2007
  Nettoinntekt (tap) for ordinaere
   aksjeeiere, som rapportert      $56,4  $(29,6) $45,7  $(60,3)
  Forringelse av olje og gasseiendommer 
   (netto av 50% skatt)          18,5     -  18,5     -
  Urealiserte (inntekter) tap på derivater 
   (netto av 50% skatt)         (59,3)   23,9  (37,7)   44,6
  Valutapåvirkning av utsatt skatt    (16,5)   (3,1) (20,8)   4,8
                                    
  Nettoinntekt (tap) som avstemt     $(0,9)  $(8,8)  $5,7  $(10,9)
                                    
  Nettoinntekt (tap) for ordinaere
   aksjeeiere, som rapportert       $56,4  $(29,6) $45,7  $(60,3)
  Urealisert (inntekt) tap på
   derivater               (117,9)  47,8  (76,7)   89,1
  Netto renteutgifter            4,2   4,6  21,3   16,4
  Nedskriving, verditap og
   avskriving               17,6   20,7  81,7   76,9
  Forringelse av olje- og
   gasseiendommer             37,0    -  37,0     -
  Utgifter til inntektsskatt
   (inntekter)               33,7  (11,0)  56,7   (9,2)
  Utbytte preferanseaksjer         2,7   2,7  10,8   11,2
   
  Avstemt EBITDA             $33,7  $35,2 $176,5  $124,1
                                    
  Nettoinntekt (tap)           $59,1  $(26,9) $56,5  $(49,1)
                                     
  Nedskriving, verditap og avskriving   17,6   20,7  81,7   76,9
  Forringelse av olje- og gasseiendommer  37,0    -  37,0     -
  Utgifter til inntektsskatt (fortjeneste) 23,3  (11,5)  17,7   (12,9)
  Urealisert (inntekt) tap på derivater (117,9)  47,8  (76,7)   89,1
  Avskriving av ikke-kontant kompensasjon  0,8   1,0   3,2    5,0
  Annet                  (4,2)   2,5   1,4    4,0
                                    
  Fri kontantstrøm            $15,7  $33,6 $120,8  $113,0


  Fri kontantstrøm er lik kontantstrøm fra driftsaktiviteter før endringer 
   i driftsaktiva og gjeld.

KILDE Endeavour International Corporation