Endeavour kunngjør resultatet av Balgownie-prøvebrønnen

08 Jun, 2007, 00:58 BST Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, June 7 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END) kunngjorde i dag at de har tettet igjen og forlatt Balgownie-prosjektet i blokk 30/23b i Sentral Graben-området i Storbritannias Nordsjø-sektor. Brønnen ble boret til en totaldybde på 9984 pi under vann og traff på en brutto reservoartykkelse på ca. 130 pi i den utpekte Fulmar-sandsteinen. Analysen av de innsamlede data indikerer at det finnes hydrokarbonsatureringer, men at disse ikke er på et kommersielt nivå.

"Balgownie-brønnen var teknisk vellykket i og med at det ble funnet kvalitetsmessig reservoarsand som bekreftet våre geologiske analyser", sier administrerende direktør William L. Transier. "Vi er skuffet over at det ikke fantes tilstrekkelige mengder hydrokarboner for å gjøre dem drivverdige. Vi gjør oss nå klare til å bore en ny brønn i vår leteportefølje, Emu-prosjektet som befinner seg i blokk 48/1a i det sørlige gassreservoaret."

Endeavour stod som operator av Balbownie-brønnen og har en eierinteresse på 45 % i lisensen. Selskapet skal foreta boringen i Emu-prosjektet der de har en eierinteresse på 25 %.

Endeavor International Corporation er et olje- og gassletingsselskap som fokuserer på kjøp, leting og utvikling av energireserver i Nordsjøen. Besøk http://www.endeavourcorp.com for å finne ytterligere informasjon.

Visse utsagn i denne pressemeldingen skal anses som "fremtidsrettet" utsagn slik det defineres i verdipapirlovgivning. Disse utsagnene gjelder bare den dagen når de ble uttrykt. Slike utsagn er underlagt forutsetninger, risikoer og uvissheter. De faktiske resultatene og hendelser kan variere i vesentlig grad.

Nettsted: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation