Endeavour kunngjør sluttførte finanstransaksjoner

29 Jan, 2008, 00:45 GMT Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, January 29 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation ("Endeavour") (Amex: END) (LSE: ENDV) bekreftet i dag sluttføringen av den tidligere annonserte $40 millioners (USD) investeringen av Smedvigs familiekontor fra Norge. Smedvigfamilien øremerket også en tilleggssum på $60 millioner (USD) for fremtidige investeringer i Endeavour på betingelser som vil bli avklart på investeringstidspunktet. Den opprinnelige investeringen på $40 millioner (USD) og en ny sum på $25 millioner (USD) tilgang fra de viktigste banksamarbeidspartnerne har blitt brukt, sammen med eksisterende kontant ressurser, til å sanere $75 millioners (USD) andrehånds pantelånet som ble etablert som en del av Talisman aktivaovertakelsen i 2006. Det sanerte andrehånds pantelånet hadde en rente på Libor pluss 700 basispoeng og flere restriktive paragrafer, inkludert forpliktelsen til å betale utbytte til selskapets preferanseaksjeholdere med ordinære aksjer.

"Fullføringen av disse transaksjonene er et nytt viktig steg i veksten til vårt selskap," sa William L. Transier, styreformann, president og administrerende direktør. "Denne refinansieringen forbedrer selskapets kapitalkostnader og fjerner tunge restriksjoner som var inneholdt i andrehånds pantelånet, og som vi mener var til hinder for selskapets fremtidige vekstplaner. Smedvigfamiliens investering representerer en tillitserklæring til vårt ledelsesteam, og selskapets evne til å gjennomføre sin fremtidige forretningsstrategi."

Smedvigfamiliens investering tar form av en $40 millioners (USD) konvertibel nota med forfall i 2014 med en konverteringspris på $2.36 (USD) og har en kupongrente på 11.5%. Kupongen vil ikke bli betalt i kontanter, men vil påløpe og bli konvertibel i ordinære aksjer til konversjonspris. Den nye lånemuligheten, som selskapet forventer å tilbakebetale i løpet av 2008, blir rentebelastet hos Libor pluss 350 basispoeng.

Smedvigfamiliens kontor er basert i Stavanger, Norge. Smedvig selskapene kan dateres tilbake til 1915, da det første skipsrederselskapet ble etablert. Smedvig gikk inn i offshore olje og gass industri ved å investere i et leteselskap, landbaser, forsyningsfartøy i 1965 og boreenheter fra 1973 av, ved starten på offshore aktiviteter i Nordsjøen. Smedvigfamilien har en langtidsstrategi for styringen av sine midler i en diversifisert potefølje og investeringer i et stort utvalg av'aktivaklasser. For mer informasjon, besøk http://www.smedvig.no

Endeavour International Corporation er et olje og gass lete og produksjonsselskap, fokusert på anskaffelse, letevirksomhet og utvikling av energireserver i Nordsjøen. For mer informasjon, besøk http://www.endeavourcorp.com.

Visse utsagn i denne pressemeldingen bør bli ansett som "fremtids- skuende" utsagn, i aksjelovgivningens forstand. Disse utsagnene har begrenset gyldighet utover det tidspunkt de blir ytret. Slike utsagn er av natur gjenstand For antakelser, risikoer og usikkerhet. Faktiske resultater eller begivenheter kan avvike vesentlig.

  
  Nettsted: http://www.endeavourcorp.com
       http://www.smedvig.no

KILDE Endeavour International Corporation