Endeavour kunngjør vellykket brønn på det norske Brage-feltet

25 Okt, 2008, 01:25 BST Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, October 25 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END) (LSE: ENDV) kunngjorde i dag et funn ved Knockandoo-prospektet på Brage-feltet i PL055 i den norske Nordsjøen.

Brage-plattformbrønnen 31/4-A-01 AT2 fant olje i øvre del av den midtre Brent-gruppen fra jura. Operatøren StatoilHydro beregner "størrelsen på funnet til mellom 1,8 og 6,3 millioner fat med utvinnbar olje." Brønnen ble ikke testet, men omfattende data ble samlet inn under boringen.

"Knockandoo-funnet føyer seg inn i rekken av vellykkede funn i Norge," sa William L. Transier, styreformann og administrerende direktør. "Enda viktigere er det at denne suksessen vil begynne å produsere snart fordi den ligger i naerheten av allerede eksisterende infrastruktur."

Brønnen ble boret ned til en vertikal dybde på 2513 meter i en vanndybde på 137 meter og ble avsluttet i den lavere Statfjord-gruppen fra jura. Brønnen er nå i ferd med å gjøres klar og den vil settes på produksjon ved Brage-feltet. Endeavour har en andel på 4,44% i brønnen.

Endeavour International Corporation er et selskap som både leter etter og produserer olje og gass, og de fokuserer på erverving, leting og utvikling av energireserver i Nordsjøen. For mer informasjon, besøk http://www.endeavourcorp.com.

Visse uttalelser i denne pressemeldingen må ansees for å vaere "fremadskuende" innenfor betydningen av verdipapirloven. Disse uttalelsene gjelder kun frem til dagens dato. Slike uttalelser er underlagt antagelser, risikoer og usikkerhet. Faktiske resultater eller hendelser kan variere materielt.

Nettside: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation