Endeavour kunngjør vellykket evaluering av Rochelle-funnet I Storbritannia

21 Jan, 2009, 23:57 GMT Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, January 21 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END) (LSE: ENDV) kunngjorde i dag at << up-dip >>-evalueringen av det uutviklede Rochelle-funnet var vellykket i blokk 15/27 i Storbritannias del av Nordsjøen. Endeavour har 55,6 prosent eierinteresse i brønnen og er operatør for blokken. Nexen Petroleum U.K. Limited er deltaker i fellesforetaget og har 44,4 prosent eierinteresse.

Rochelle-evalueringsbrønnen 15/27-11 ble borret ned til en totaldybde på 10369 fot og det ble funnet 77 fot << net pay >> i den lavere Kopervik krittidssandsteinen med gjennomsnittlig porøstitet på 24 prosent og en gjennomsnittlig hydrokarbonmetting på 86 prosent. Trykkdata og prøver bekrefter 55 fot gass på toppen av 22 fot olje. Det ble ikke oppdaget olje/vannkontakt. Det er satt i gang planer for å flytteste brønnen. Reservoir-egenskapene som ble målt i 15/27-11, er mye bedre enn det som var anslått før boringen. Endeavours preliminaere beregninger etter boring viser at mengden som kan utvinnes, i beste fall kan vaere på mer enn 30 milllioner fat brutto.

Selskapet planlegger å fortsette utviklingen av Rochelle. En fremtidig vurdering og utviklingsalternativer blir aktivt vurdert.

<< Rochelle er det første vellykkede evalueringsprosjektet som er planlagt, utført og drevet av Endeavour. I stedet for å sette ut andeler av produksjonen (working interest) til interesserte parter har Endeavour valgt å beholde majoritetsandelen basert på omfattende teknisk og kommersielt arbeide som gjøres av selskapet. Rochelle-evalueringen er et fremragende eksempel på å la et brakk funn modnes slik at det kan utvikles slik det ble forespeilet av myndighetene da de begynte letingen etter nye parter, som Endeavour, i den britiske sektoren tidligere i dette tiåret. Vi skal bruke resultatene fra denne brønnen til å planlegge neste stadie i utviklingen av Rochelle. Dette er en stor suksess for Endeavour og det vil blåse nytt liv i R-blokk-området vårt som består av 15/27 og 15/28b, >> sier William L. Transier, formann og administrerende direktør.

Evalueringsbrønnen 15/27-11 ble borret omtrent to kilometer nordvest for 15/27-9-oppdagelsesbrønnen som ble borret i 2000. Endeavour kjøpte Rochelle i 2006. Den ligger i ytre morenegropen til den produktive Kopervik-sandbanken mellom produsentområdene Goldeneye og Brodgar.

Endeavour International Corporation er et olje- og gassletings- og produksjonsselskap med fokus på oppkjøp, leting og utvikling av energireserver i Nordsjøen og USA. For mer informasjon vennligst besøk http://www.endeavourcorp.com

Visse utsagn i denne pressemeldingen bør anses som << fremsynte >> utsagn innen verdipapirlovgivningen. Disse utsagnene er fremsatt på grunnlag av informasjon per dags dato. Slike utsagn presenteres med forbehold om antakelser, risiko og usikkerhet. Faktiske resultater eller hendelser kan variere i vesentlig grad.

KILDE Endeavour International Corporation