Endeavour kunngjør vellykket godkjenning av Columbus-oppdagelsen i Storbritannia

07 Nov, 2007, 13:21 GMT Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, November 7 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END) kunngjorde i dag at godkjenning av borevirksomhet i Columbus-feltet i Blokk 23/16f i britisk sektor av Nordsjøen er fullført med vellykkede resultater. Columbus- granskningen av brønn 23/16f-12 og dens sidespor 23/16f-12z har effektivt bekreftet tilstedevaerelsen av gass/kondensat-baerende sand på steder cirka henholdsvis tre og to kilometer nord for testbrønnen som ble fullført i desember 2006. Resultatene av disse ekstra brønnboringene støtter kommersiell utvikling av Columbus.

"Vi har bekreftet at det finnes hydrokarbonholdig sand fra 40 til 70 fot over et betydelig område i de tre brønnene", sier William L. Transier, styreformann, administrerende direktør og president. "Det har vaert en betydelig økning av innsamlet informasjon under denne operasjonen, og som nå vil bli brukt til å vurdere den optimale utviklingsplanen. Vi er svaert fornøyde med disse resultatene og ser fram til å arbeide videre med våre samarbeidspartnere for å gjennomføre en rask kommersiell utnytting av dette funnet".

Brønnen vil nå stenges for mulig bruk i utviklingen av feltet. Operatøren, Serica Energy plc, vil bruke informasjonen fra disse operasjonene til å fremme videre utviklingsstudier, et optimalt skjema for reservoirforringelse og eksportplaner til det tilliggende Lomondfeltet som drives av BP.

Endeavour har en 25 prosent driftsinteresse i Blokk 23/16f. Serica driver med en 50 prosents driftsinteresse.

Endeavour International Corporation er et internasjonalt lete- og produksjonsselskap innenfor olje og gass som fokuserer på oppkjøp, leting og utvikling av energireservene i Nordsjøen. For mer informasjon, se http://www.endeavourcorp.com.

Denne pressemeldingen inneholder visse "fremadskuende" uttalelser som beskrevet i Del 27A av Securities Act av 1933 og Del 21E av Securities Exchange Act av 1934. Fremadskuende uttalelser gir våre gjeldende forventninger eller prognoser for fremtidige hendelser De inkluderer forventet olje- og naturgassproduksjon og framtidige kostnader, prognoser angående fremtidige olje- og naturgasspriser og uttalelser angående planlagt forretningsstrategi og andre planer og mål for framtidige operasjoner. Selskapet advarer mot at det blir lagt for stor vekt på disse framtidsvyene, og påpeker at de gjelder kun for datoen for denne pressemeldingen, og selskapet tar ikke noe ansvar for å oppdatere denne informasjonen.

Faktorer som vil kunne forårsake at faktiske resultater skiller seg fra forventede resultater er beskrevet i "Risks related to the company's Business" under "Risk Factors" i punkt 1A av selskapets årsrapport fra 2006 på Skjema 10-K arkivert den 15. mars 2007. Disse risikofaktorene inkluderer blant annet vår evne til å erstatte reserver og opprettholde produksjonen; gjeldsnivå; kapitaltilgjengelighet på økonomisk basis for å dekke erstatningskostnader; resultatløs prøveboring og produksjonsavbrudd som vil kunne påvirke selskapets kontantstrøm negativt.

Nettsted: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation