Endeavour legger til en partner til Agat konsesjoner i Norge

28 Aug, 2007, 15:25 BST Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, August 28 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END) meddeler i dag at dets datterselskap, Endeavour Energy Norge AS, har inngått en avtale med VNG Norge AS, der VNG vil tilegne seg 20 prosent eierandeler i produksjonskonsesjonene PL 270 og PL 426 i blokk 35/3 på den norske kontinentalsokkel. Området inneholder agat naturgass-funnet, i tillegg til andre boremuligheter.

"Vi ønsker VNG og deres tekniske kompetanse velkommen til vårt partnerskap," sier William L. Transier, styreformann, administrerende direktør og president. "Som kontrollerende operatører på blokken, er vi forpliktet til å realisere det fullstendige potensial så snart som mulig, i dette området hvor to funn allerede er gjort. VNG's engasjement i Agat er et betydelig skritt fremover i vår strategi for å styrke vår base i Norge, og vil hjelpe oss med å akselerere forskningen og utviklingen av et område hvor vi har muligheter til å dramatisk øke våre reserver".

I bytte mot eierinteressene, vil VNG ta ansvar for visse utgifter i forbindelse med letearbeidet. Avtalen er underlagt godkjennelse av de statlige myndigheter.

Sist måned meddelte Endeavour at de ville påta seg operatøransvar for PL270 fra RWE Dea Norge AS og øke sine eierinteresser i konsesjonen. I bytte mot dette skal Endeavour overføre en del av sitt engasjement i PL426, hvor de allerede er operatører, til RWE Dea Norge AS. Denne avtalen ble godkjent av de statlige myndigheter og vil vaere i virkning fra den 31. august, 2007.

Ved å følge fullførelsen av begge transaksjonene, vil Endeavour bli hovedeier av begge blokkene med en 65 prosent eierinteresse. VNG Norge AS vil beholde en 20 prosent eierinteresse og RWE Dea Norge AS vil eie 15 prosent eierinteresser.

Endeavour vurderer at PL 270 og PL 426 inneholder totale resurser med en mengde på 1,6 trillion kubikkfot med gass på begge to, inkludert Agatfunnet og andre identifiserte prospekter og årer. De to blokkene dekker mer enn 100 000 acres i et produktiv olje og gassfelt nord for Goja feltet og andre naerliggende uutviklede gassresurser.

Endeavour International Corporation er et olje-, gass- og produksjonsselskap som fokuserer på ervervelse, undersøkelser og utvikling av energireserver i Nordsjøen. For mer informasjon, besøk http://www.endeavourcorp.com.

Bestemte meddelelser i denne nyhetsutgivelsen skal ansees som "langsiktige" innenfor betydningen av lov om verdipapirer. Disse kunngjøringene gjelder kun den dagen de blir gitt. Slike kunngjøringer er underlagt antagelser, risiko og usikkerhet. Faktiske resultater eller hendelser kan avvike vesentlig fra disse uttalelsene.

Hjemmeside: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation