Endeavour leverer inn feltutviklingsplan for Columbus

15 Okt, 2008, 12:35 BST Fra Endeavour International Corporation

LONDON, October 15 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END) (LSE: ENDV) annonserte i dag at selskapet og dets partnere har levert inn en søknad om statlig godkjennelse av en feltutviklingsplan (FDP) for Columbus-funnet i den sentrale Nordsjøen i Storbritannia.

Feltutviklingsplanen består av en flerfaset undersjøisk tilkoplingsprosess for å kople produksjonen ved Columbus til et sentralt prosessanlegg som er en del av det BP-opererte Eastern Trough Area Project (ETAP). Naturgass vil bli fraktet via ETAP-gasseksportrørledningen inn i Central Area Transmission System (CATS) til prosessterminalen i Teesside på nordøstkysten av England. Kondensatproduksjon vil transporteres via ETAP-oljeeksportrørledningen som er tilkoplet Forties-rørledningssystemet og oljeeksportterminalen Kinneil i naerheten av Grangemouth, ved Firth of Forth, omtrent 20 mil vest for Edinburgh i Skottland. Transportordningen for gass og kondensat avhenger av videre kommersielle forhandlinger. Første produksjon er forventet å begynne i tredje kvartal av 2010.

Funnet av gass/kondensat-feltet Columbus ble kunngjort i desember 2006 etter at tester ved brønn 23/16f-11 viste en produksjon på 17,5 millioner kubikkfot gass per dag og 1060 fat med kondensat per dag. To vellykkede evalueringsbrønner som ble boret i løpet av 2007 bekreftet det kommersielle potensialet til funnet. Endeavour har en andel på 25 prosent i blokk 23/16f.

Endeavours styreformann og administrerende direktør William L. Transier sa: "Å iverksette utviklingsfasen av Columbus er et viktig steg videre for Endeavour og dets partnere. Prosjektet vil bli finansiert av en vedvarende kontantstrøm og er ett av flere prosjekter som vil bidra til en betydelig produksjonsvekst med start i 2010. Columbus-funnet og dets foreslåtte feltutvikling er en av de mest betydelige letesuksessene Endeavour har vaert involvert i de siste årene i Nordsjøen."

Endeavour International Corporation er et selskap som både leter etter og produserer olje og gass, og de fokuserer på erverving, leting og utvikling av energireserver i Nordsjøen. For mer informasjon, besøk http://www.endeavourcorp.com.

Visse uttalelser i denne pressemeldingen må ansees for å vaere "fremadskuende" innenfor betydningen av verdipapirloven. Disse uttalelsene gjelder kun frem til dagens dato. Slike uttalelser er underlagt antagelser, risikoer og usikkerhet. Faktiske resultater eller hendelser kan variere materielt.

Nettside: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation