Endeavour melder om positive resultater ved sideboringsbrønnen Noatun C

23 Okt, 2008, 17:50 BST Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, October 23 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END) (LSE: ENDV) melder i dag at en sidebrønn til det nyåpnede Noatun C har ytterligere bekreftet å inneholde gasskondensat i anlegget som ligger i PL 107 i den norske delen av Nordsjøen. StatoilHydro, som driver anlegget, har anslått foreløpig estimat av "påviste utvinnbare ressurser beregnet til mellom 30 - 50 millioner fat oljeekvivalenter."

Oppdagelsen vil bli evaluert for utvikling som et sidesteg til Njord-feltet, som ligger 16 kilometer lenger sør. Gasskondensatet ble funnet i det samme reservoaret fra juratiden som undersøkelsesbrønnen 6407/8-7, som ble boret i september. Det ble ikke påtruffet vannkontakt i brønnen, noe som tyder på at gasskondensatprofilen strekker seg dypere enn først antatt. Sidesteget 6407/7-8A Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 5050 meter under havflaten. Havdypet er ca. 293 meter. Endeavour har 2,5 % eierandel i Noatun-oppdagelsen og i Njord-feltet.

"Vår nye borekampanje i Norge fortsetter med ytterligere verdi for vår kjernedrift i denne sektoren av Nordsjøen," sier William L. Transier, chairman og chief executive officer. "Selskapets vedvarende kapitalflyt fra drift gjør at Endeavour kan fortsette vårt undersøkelsesprogram som planlagt, og demonstrerer mulighetene som vår selvfinansierte forretningsmodell tilbyr våre investorer."

Endeavour International Corporation er et undersøkelses- og produksjonsselskap for olje og gass som fokuserer på anskaffelse, undersøkelse og utvikling av energireserver i Nordsjøen. For mer informasjon, se http://www.endeavourcorp.com.

Visse uttalelser i denne pressemeldingen bør betraktes som "langsiktige" uttalelser innen betydningen av verdipapirloven. Disse uttalelsene gjelder bare fra når de ble offentliggjort. Sånne uttalelser er underlagt antagelser, risiko og uvisshet. Reelle resultater eller hendelser kan variere i vesentlig grad.

Nettsted: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation