Endeavour øker kapitalbudsjettet for 2008

19 Des, 2007, 22:31 GMT Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, December 19 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END) (LSE: ENDV) annonserte i dag at selskapet planlegger å bruke omtrent 90 millioner amerikanske dollar i løpet av 2008 for å kapitalisere olje- og gassleting, utvikling og produksjon i Nordsjøen.

"Som et resultat av våre store inntekter og utvidede portfolio har vi bestemt oss for å utvide kapitalbudsjettet med nesten 20 millioner amerikanske dollar i forhold til 2007. Dette omfatter ikke oppkjøp og kapitaliserte kostnader." sier William L. Transier, styreformann, administrerende direktør og president. "Ved å legge til grunn et konservativt kostnadsbilde på varer forventer vi å generere tilstrekkelig med inntekter i 2008 til å kunne dekke vårt kapitalprogram. Dette lar oss redusere gjelden med 25 millioner amerikanske dollar. Dette kapitalbudsjettet representerer betydelig investering i utbygging, noe som vil øke vår produksjonsbase og balansere vårt letearbeid i Storbritannia og Norge."

Mer en halvparten av budsjettet rettes mot utviklingsprosjekter og pågående investeringer i produksjonsanlegg. Ca. 20 millioner amerikanske dollar forventes brukt på leteboring og utstyr som kan oppretteholde dagens produksjonsnivå. Ytterligere 30 millioner amerikanske dollar skal dekke selskapets arbeid i Storbritannia med å flytte Cygnus og Columbus-funnene mot feltutviklngsplaner og ytterligere utvinning av uutviklede reserver i Renee-feltet på blokk 15/27.

Anslagsvis 40 til 50 millioner amerikanske dollar blir satt av til fem til ni leteprosjekter i Nordsjøen. Omtrent 60 prosent av letebudsjettet blir brukt i Norge, med resten avsatt til boring i Storbritannia. I Norge vil Endeavour bore sin første brønn som operatør for Jade-prospektet på PL270. Planlagt oppstart er fjerde kvartal 2008. Området ligger på stedet hvor de to Agat-naturgassfunnene ble gjort, og testen skal gjøres for å forsøke å finne ytterligere brønner som kan utvikles. De fleste gjenværende letebrønnene opereres fra utsiden. Tidspunkt og rekkefølgen til dette programmet avgjøres utfra fullføringen av pågående teknisk arbeid, godkjenninger fra partnere og rigg-planleggingen av individuelle prosjekter.

Rettesnor for 2008

Tabellen nedenfor viser estimater for selskapets operatørstatistikk for kalenderåret som avsluttes 31. desember 2008. På dette tidspunktet forventer Endeavour produksjon av 8600 - 9000 fat olje per dag (BOEPD) for året.

  
   Estimert gjennomsnittsproduksjon (A)

   Daglig produksjon (boepd)           8600 - 9000        

   Differensialer (B)
    Olje ($/bbl)                US$(4,00 - US$5,00)
    Gass ($/mcf)                US$(0,30 - 0,40)
 
   Gassproduksjon som % av total produksjon     50 - 55%
   Leieutgifter (per fat)             US$14 - US$15       


  (A) Faktiske resultater kan avvike betraktelig fra disse estimatene.
  (B) For å kunne lage disse estimatene er det gjort antakelser om
    prisdifferensialene basert på lokasjon, kvalitet og andre faktorer, 
    med unntak av virkningene på finansielle instrumenter i 
    derivatmarkedet. Gassprisdifferensialer er fremsatt som premiumer 
    (rabatter) fra prissettingen til National Balancing Point, og 
    oljeprisdifferensialene er fremsatt som premiumer (rabatter) fra 
    prissettingen til Dated Brent.

Telefonkonferanse om kapitalbudsjett i dag, onsdag 19. desember 2007, klokken 11.00 EST og (16:00 GMT)

Selskapet er vertskap en telefonkonferanse i dag, klokken 11:00 Eastern Standard Time (16:00 Grenwich middeltid) på onsdag, 19. desember 2007 for å diskutere selskapets 2008 kapitalbudsjett og rettesnor. For å delta og stille spørsmål i løpet av telefonkonferansen, ring +1-888-204-4317 (grønt nummer USA) eller +1-913-312-1457 (internasjonalt), passord: 4398087. For å lytte til den direktesendte webcasten via Internett, besøk Endeavours hjemmeside på http://www.endeavourcorp.com.

Endeavour International Corporation er et olje- og gassutforskning og produksjonsselskap med fokus på oppkjøp, utforskning og utvikling av energireserver i Nordsjøen. For mer informasjon, besøk http://www.endeavourcorp.com.

Denne pressemeldingen inneholder "fremsynte" utsagn innenfor betydningen som definert i avsnitt 27A i Securities Act av 1933 og avsnitt 21E i Securities Exchange Act av 1934. Fremsynte utsagn sier noe om selskapets gjeldende forventinger eller prognoser på fremtidige hendelser. De omfatter forventet produksjon av olje og gass, fremtidige utgifter, projeksjoner på fremtidige priser på olje og naturgass og utsagn om forventet forretningsstrategi og andre planer og mål for fremtidige prosjekter. Selskapet advarer deg mot å legge for mye vekt på disse fremsynte utsagnene som kun sier noe om situasjonen på den datoene denne pressemeldingen ble sluppet. Selskapet tar ingen ansvar for å oppdatere denne informasjonen.

Faktorer som kan føre til at faktiske resultater avviker betraktelig fra forventede resultater er beskrevet i "Risks related to the company's Business" under "Risk Factors" i punkt 1A av selskapets årsrapport fra 2006 på skjema 10-K levert 15. mars 2007. Disse risikofaktorene omfatter, blant annet, selskapets evne til å erstatte reserver og opprettholde produksjonen, gjeldsnivå, tilgjengelighet av kapital for å kapitalisere kostnaden av erstatning av reserver. Videre omfatter det usikkerheten som ligger i å evaluere faktiske reserver av olje og gass på oppkjøpte eiendommer og leteboring, samt produksjonsforstyrrelser som kan alvorlig påvirke selskapets kapitalstrøm.

Hjemmeside: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation