Endeavour rapporterer om økt norsk produksjon fra ny utviklingsbrønn på Bragefeltet

12 Apr , 2007, 10:49 BST Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, April 12 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END) rapporterte i dag at en ny brønn på Bragefeltet, i den norske sektoren i Nordsjøen har blitt ferdigstilt, med en innledende produksjon i naerheten av 13.000 fat per dag, av hvilke 570 fat er nettoresultat for selskapet. For øyeblikket er Endeavours totale netto produksjonsandel fra selskapets eierandel i Brage er omtrent 1500 fat olje per dag.

"Denne brønnen er en del av vårt pågående utvinningsprogram for å forbedre produksjonen fra våre norske felt" sa William L. Transier, styreleder, administrerende direktør og president. "Selv om vi er fornøyd med disse bedre enn forventede resultatene, vil ikke vår produksjonsplan for 2007 endres inntil vi har fått inn flere historiske data".

31/4-A-16 B brønnen ble ferdigstilt I Statfjord-reservoiret, og var en av flere brønner som ble planlagt utvunnet i Bragefeltet og naerliggende prospekter de naermeste årene. Selskapet har en 4.44 prosents eierandel i feltet.

Endeavour International Corporation er et internasjonalt olje og gass lete og utvinningsselskap, fokusert på anskaffelse, utforskning og utvikling av energireserver i Nordsjøen. For mer informasjon besøk http://www.endeavourcorp.com .

Visse utsagn i denne pressemeldingen må bli ansett som "fremtidsrettede" utsagn i Verdipapirlovens forstand. Disse utsagnene er bare gjeldende for den dagen de blir ytret. Slike utsagn er beheftet med antakelser, risiko og usikkerhet. Reelle resultater kan komme til å avvike vesentlig.

Webside: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation