Endeavour skal delta i prøveboring på britisk sokkel i Nordsjøen

05 Okt, 2006, 17:22 BST Fra Endeavour International Corporation

LONDON, October 5 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END)kunngjorde i dag at de har inngått en prinsippavtale med Apache Corporation (NYSE: APA) om å delta i to prøveboringer som skal bores av Apache i fjerde kvartal 2006 som en del av deres pågående undersøkelser i Nordsjøen.

"Prospekteringsarbeidet utvider vårt engasjement når det gjelder antallet boringer i 2007," sa William L. Transier, styreleder, administrerende direktør og generaldirektør. "Dette er en glimrende mulighet. Vi benytter riggen vi kontrakterte i fjor i samarbeide med en erfaren aktør i Nordsjøen og vi utvider vårt boreprogram."

I følge denne farm-in-avtalen med Apache Corporation skal Endeavour stille til disposisjon for Apache det andre borehullet av de to avtalte boringene til bruk med en halvt nedsenkbar borerigg, og får til gjengjeld en opsjon om å kjøpe 10 prosent direkte eierskap (working interest) i Howgate-prospektet i blokk 9/4a i tilfellet det gjøres et funn. Blokken befinner seg i North Viking Graben-området i Nordsjøen. Boringen vil vaere rettet mot en øvre jura-sandstein som befinner seg updip av et tidligere borrehull som inneholdt hydrokarbon.

Videre vil avtalen innebaere at Endeavour vil kjøpe 10 prosent direkte eierskap i Bacchus-prospektet i den nordlige delen av blokk 22/6a i Central Graben-området. Bacchus-prospektet bores i øyeblikket for å teste om et borehull som ble boret i 2005, og som inneholdt olje fra en øvre jura-sandstein, er driveverdig.

Fullendingen av avtalen med Apache skjer etter gjensidig enighet med hensyn til dokumentasjon samt kvittering og godkjenning fra en tredjepart.

Det første borehullet vil bli boret på Columbus-prospektet på blokk 23/16f. Etter planen skal brønnen bores i slutten av oktober, avhengig av resultatene av en brønn som først skal bores av en annen operatør.

Endeavour International Corporation er en virksomhet som leter etter og utvikler olje og gass, med fokus på opphenting, leting og utvikling av energireserver i Nordsjøen. For mer informasjon besøk http://www.endeavourcorp.com .

Enkelte uttalelser i denne pressmeldingen må oppfattes som "langsiktige" uttalelser underlagt innholdet i sikkerhetsforskriftene. Disse uttalelsene gjelder kun den datoen de ble uttalt. Slike uttalelser er gjenstand for antakelser, risker og usikkerhet. De faktiske resultatene eller hendelsene kan i stor grad variere.

Nettside: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation