Endeavour sluttfører ervervet av produksjonsinteresser i Storbritannia

02 Nov, 2006, 01:57 GMT Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, November 2 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END) kunngjorde i dag at datterselskapet, Endeavour Energy UK Limited, har fullført sitt tidligere annonserte erverv av alle andelene i Talisman Expro Limited, tidligere et datterselskap av Talisman Energy Inc. Som følge av transaksjonen har Endeavour ervervet interesser i åtte felt i den sentrale Nordsjø-seksjonen på den britiske kontinentalsokkelen, som har hatt en gjennomsnittlig dagsproduksjon på omtrent 8800 fat oljeekvivalenter i løpet av første halvparten av året.

"Dette ervervet omformer Endeavour fra et nybegynnerutvinningsselskap til et balansert utvinnings- og produksjonsselskap," uttalte William L. Transier, styreformann, øverste sjef og president. "Transaksjonen etablerer vår første produksjon i Storbritannia og gir oss en mangesidig produksjonsbase, som vi kan videreutvikle vår Nordsjø-fokuserte strategi fra. Disse aktivaene og den tilhørende kontantstrømmen vil ytterligere styrke vår aktive utvinningskampanje og gjøre oss i stand til å gå etter andre strategiske muligheter."

Med sluttføringen av kjøpet har Endeavour ervervet driftsinteresser i de følgende produksjonslisensene og -feltene:

  
  - PL 592, Goldeneye-feltet, blokk 20/4b - 7,50 %

  - PL 213, Alba-feltet, blokk 12/26, Område A - 2,25 %

  - PL 361, Bittern-feltet, blokk 29/1b - 2,42 %

  - PL 213, Caledonia-feltet, blokk 16/26, Område A - 2,83 %

  - PL 218, PL 588, Feltene Ivanhoe, Rob Roy og Hamish, blokkene 15/21a,
   15/21b- 23,46 %

  - PL 226, Renee-feltet, blokk 15/27 - 77,5 %

  - PL 339, Rubie-feltet, blokk 28b - 40,78 %

  - PL 226, Rochelle-feltet, blokk 15/27 - 55,62 %

I forbindelse med dagens erverv, har Endeavour fullført en rekke finanstransaksjoner. Selskapet har reist USD 82 millioner gjennom en offentlig emisjonsinnbydelse der det ble tilbudt 35 millioner andeler i de ordinaere aksjene og utstedt konvertible preferanseaksjer for USD 125 millioner. I tillegg har selskapet fått stilt til rådighet en reserve gjennom en førsteprioritets kredittinnvilgelse på USD 225 millioner og USD 75 millioner som annenprioritets terminlån.

Endeavour International Corporation er et olje- og gassutvinnings- og produksjonsselskap med fokus på erverv, utvinning og utvikling av energireserver i Nordsjøen. Besøk http://www.endeavourcorp.com hvis du ønsker mer informasjon.

Visse uttalelser i denne pressemeldingen må anses som "fremtidsskuende" uttalelser i verdipapirlovgivningens betydning. Disse uttalelsene gjelder kun for den dagen de fremsettes. Slike uttalelser er betinget av antakelser, risikoer og usikkerheter. Faktiske resultater eller begivenheter kan hende vil avvike betydelig.

Nettsted: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation