Endeavour starer 2008-programmet for boring i Nordsjøen

23 Apr , 2008, 18:46 BST Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, April 23 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (AMEX: END) (LSE: ENDV) annonserte i dag starten på selskapets 2008-program for lete- og utviklingsboring i Nordsjøen med opprigging av letebrønnen Galtvort på norsk produksjonslisens 348. Under den nåværende boreplanen vil selskapet delta i minst syv lete- og testbrønner og en utviklingsbrønn. Alle disse vil komme i gang før slutten av året. Endeavour er operatør på tre av blokkene der det skal bores.

"Dette er starten på en meget aktiv og kontinuerlig borekampanje for vår overskuelige fremtid", sa William L. Transier, styreformann, president og administrerende direktør. "2008-programmet gjenspeiler vår endrede letestrategi, med større fokus på å bedre vår risikostyring og optimalisere verdiskapning. Selskapet har mer planlagt boreaktivitet for resten av 2008 og inn i 2009 enn på noe annet tidspunkt i vår historie".

Galtvort-brønnen 6407/8-4S er et prospekt "nær felt" prospekt som opereres av StatoilHydro Petroleum AS. Endeavour har en 7,5 % andel i brønnen. Selskapet vil også delta i boringen av tre andre letebrønner på den norske sokkelen, som en del av Endeavours borekampanje for 2008. Endeavour vil operere sin første brønn i Norge med boringen av Jade-brønnen, en lete-/testbrønn nær de to Agat gassfunnene på Blokk 35/3, der Endeavour har en 65 % eierandel. De andre to brønnene er Noatun C, et prospekt på Blokk 6407/7 nord for Njord-feltet, samt Brage Nord, en letebrønn på Blokk 31/4 på Brage-feltet. Endeavour har eierandeler på henholdsvis 2,5 % og 4.44 % på blokkene.

Endeavour planlegger å bore tre lete- og testbrønner og en utviklingsbrønn i den engelske sektoren av Nordsjøen i andre halvår av 2008. Letebrønnen Tesla på Blokk 22/24c vil teste for hydrokarboner i et av selskapets primære fokusområder. Endeavour har en 25 % eierandel i denne lisensen. Dort vil bli boret en brønn for videre evaluering av Cygnus-funnet på Blokk 44/12a i den sørlige Nordsjøen, der Endeavour har en 12,5 % eierandel. En annen testbrønn planlegges på Rochelle-funnet på Blokk 15/27, som er en av de to blokkene der Endeavour opererer alle felter og funn som begynner med bokstaven "R". Selskapet har en 55,6 % andel i Rochelle-funnet. Endeavour planlegger også å bore og operere en utviklingsbrønn på en av de to R-blokkene i løpet av fjerde kvartal.

Endeavour International Corporation er et lete- og produksjonsselskap innen olje & gass med fokus på tilegnelse, leting og utvikling av energireserver i Nordsjøen. For mer informasjon, besøk http://www.endeavourcorp.com.

Visse uttalelser i denne pressemeldingen bør anses som "fremtidsvyer" innenfor i samsvar med definisjonen i aksjeloven. Disse uttalelsene gjelder kun for datoene de ble avgitt. Slike uttalelser inkluderer forutsetninger, risiko og usikkerhet. Faktiske resultater eller hendelser kan variere vesentlig.

Nettside: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation