Endeavour tildelt åtte løyver i britisk bevilgningsrunde

02 Feb , 2007, 09:45 GMT Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, February 2 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END) bekreftet i dag at deres britiske datterselskap, Endeavour Energy UK Limited, er blitt tildelt åtte produksjonsløyver som dekker til sammen 10 felt i den 24. britiske Seaward Licensing Round. Resultatene av bevilgningsrunden ble kunngjort i dag av Det britiske departementet for handel og industri.

"Disse feltene er sammen med tildelingen av løyver på norsk sokkel, som ble annonsert tidligere på uken, et betydelig tillegg til våre prøveboreoperasjoner i Nordsjøen," sa William L. Transier, styreleder, administrerende direktør og generaldirektør i virksomheten. "Vår suksess i begge lisensrundene er enda en anerkjennelse av vår prøveboreprosess og kvaliteten på våre tekniske data og vårt tekniske personell. Vi er sikker på at videre evalueringer vil føre til ytterligere engasjement."

Endeavour vil fungere som operatør av fire produksjonsløyver som dekker fem felter på britisk sokkel. Disse inkluderer:

  
  -- Felt 3/5, 3/10c -- 40 % engasjement
  -- Felt 16/8c (delt) -- 35 % engasjement
  -- Felt 22/16 -- 35 % engasjement
  -- Felt 30/25a -- 100 % engasjement

De fire ikke-drifts-lisenser og engasjementer på britisk sokkel er som følger:

  
  -- Felt 14/30a -- 20 % engasjement
  -- Felt 22/24c, 22/25 (delt) -- 25 % engasjement
  -- Felt 23/16g -- 50 % engasjement
  -- Felt 44/13 -- 25 % engasjement

De britiske løyvene dekker mer enn 220 000 acres, cirka 890 kvadratkilometer. Sju av produksjonslisensene dekker åtte felter som ble tildelt under tradisjonelle betingelser som krever at selskapet oppfyller et arbeidsprogram innen fire år fra tildelingsdato. Det resterende løyve dekker to felter under "promoteringsbetingelser" som krever at selskapet betaler reduserte løyvegebyrer i en toårs periode når prøveboringen er i gang.

Med disse tildelingene vil Endeavour ha under lisens cirka 1,1 millioner brutto acres med tildelte prøveboringer på den britiske sektor av Nordsjøen.

Endeavour International Corporation er en oljeletings- og oljeutvinningsvirksomhet som arbeider med ervervelse, utvinning og utvikling av energireserver i Nordsjøen. For mer informasjon, besøk http://www.endeavourcorp.com.

Enkelte uttalelser i denne pressemeldingen bør ansees som fremtidsrettede uttalelser i overensstemmelse med lover om verdipapirer. Disse kunngjøringene er bare gjort for og i forbindelse med den dato de ble formet. Slike kunngjøringer er forbundet med antakelser, risiko og usikkerhet. Faktiske resultater eller hendeler kan variere.

Nettside: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation