Endeavour Tildelt Norske Leteblokker

12 Feb , 2008, 18:38 GMT Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, February 12 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END) (LSE: ENDV) annonserte i dag at deres datterselskap, Endeavour Energy Norge AS, har blitt tildelt interesser i to produksjonslisenser (PL) på den norske kontinentalsokkelen som en del av tildelingene i Predefinerte Områder 2007 lisensrunden som blir gjennomført av det norske olje og energidepartementet.

Endeavour ble tildelt en tjue prosents interesse i PL457 som inkluderer deler av blokk 16/1, og en tjuefem prosents interesse i PL453S som inneholder deler av de følgende blokkene: 8/4, 8/5, 8/7, 8/8, 8/9, 8/11 og 8/12. Totalt brutto areal målt i acres i disse lisensene er 538.000 acres, som bringer selskapets totale norske acreage opp til 1.423.000 acres.

Endeavour har for øyeblikket interesser i to produksjonsfelt og fjorten produksjonslisenser i Norge, og som deler av sitt generelle leteprogram planlegger vi å bore opp til seks prøvebrønner på den norske kontinentalsokkelen i 2008 og inn i 2009.

Endeavour International Corporation er et olje og gass lete og produksjonsselskap, fokusert på anskaffelse, letevirksomhet og utvikling av energireserver i Nordsjøen. For mer informasjon, besøk http://www.endeavourcorp.com.

Visse utsagn i denne pressemeldingen bør anses som "fremtidsskuende" utsagn i aksjelovgivningens forstand. Disse utsagnene har begrenset gyldighet utover det tidspunkt de blir ytret. Slike utsagn er gjenstand for antakelser, risiko og usikkerhet. Faktiske resultater eller begivenheter kan avvike betydelig.

Hjemmeside: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation