Endeavour utnevner to nye medlemmer til selskapets toppledelse

26 Sep, 2007, 00:39 BST Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, September 25 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (AMEX: END) annonserte i dag utnevnelsen av to nye medlemmer til selskapets toppledelse. John G. Williams har blitt utnevnt til visepresident for leteboring, og J. Michael Kirksey har blitt utnevnt til visepresident og finansdirektør.

"John og Mike tilfører vårt selskap stor administrativ og teknisk erfaring innen sine respektive områder, og begge har lang arbeidserfaring fra Storbritannia og Europa," sier William L. Transier, styreformann, CEO og president. "Det faktum at profesjonelle av dette kaliber kommer til Endeavour gjenspeiler det sterke fundamentet vi har bygget for vårt firma, og vår stadige tro på vår evne til å skape verdier og langsiktige vekstmuligheter for våre investorer. Deres entusiasme for vår Nordsjø-fokuserte forretningsstrategi, lederskap og ekspertise vil vaere vesentlige bidrag idet vi akselererer gjennomføringen av vår forretningsplan."

Williams har over 30 års erfaring innen global energivirksomhet. Det meste av hans karriere har vaert fokusert på leteaktiviteter i Nordsjøen og andre europeiske områder. Han har vaert forbundet med vesentlige funn verden over og har på ypperlig vis administrert leteprogrammer i mange land, inkludert Storbritannia, Venezuela, Indonesia og USA. Han tilbragte 17 år i ulike nøkkelposisjoner og lederroller hos Conoco og ConocoPhillips. I den senere tid var han visepresident for leting og produksjon hos Index Oil and Gas. Han startet sin karriere som Geofysiker hos Exxon. Williams er medlem av American Association of Petroleum Geologists, og av Society of Exploration Geophysicists. Han er sertifisert av Texas Board of Professional Geoscientists, og av American Association of Petroleum Geologists.

Kirksey har stor erfaring innen både drifts- og finansledelse i energisektoren, og fra relaterte produksjons- og distribusjonsselskaper. Hans primaere fokus har vaert selskapsutvikling og kaptialisering hos vekstorienterte, internasjonal selskaper. Han har innehatt flere lederroller hos Metals USA, de seneste som finansdirektør for Input Output, Inc. og Sirva, Inc. Kirksey har hatt flere ansvarsfylte stillinger hos Keystone International, inkludert ansvaret for alle finans- og utviklingsaktiviteter i Vest- og Øst-Europa. Han startet sin finanskarriere hos Arthur Andersen Incorporated. Han er statsautorisert revisor, medlem av Financial Executives International, og har vaert aktiv i flere industri- og faggrupper.

Endeavour International Corporation er et internasjonalt lete- og produksjonsselskap innen olje & gass med fokus på tilegnelse, leting og utvikling av energireserver i Nordsjøen. For mer informasjon, besøk http://www.endeavourcorp.com.

Nettside: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation