Også fra denne kilden

Du leste nettopp:

Er menneskerettighetene universelle? Er menneskerettighetene naturgitte?

Nyheter levert av

Conference of INGOs of the Council of Europe

Sep 06, 2010, 04:00 ET