Er menneskerettighetene universelle? Er menneskerettighetene naturgitte?

06 Sep, 2010, 09:00 BST Fra Conference of INGOs of the Council of Europe

STRASBOURG, Frankrike, September 6, 2010 /PRNewswire/ --

- Menneskerettighetene i fokus på europarådskonferanse i Oslo 20-21.oktober.

Europarådet og The European Wergeland Centre samler 150 menneskerettighetseksperter til konferanse om menneskerettighetenes universelle karakter. Gjennom to dagers foredrag, arbeidsgrupper og debatter, vil konferansen ta for seg spørsmål som:

- Kan vi akseptere overordnede "universelle rettigheter" i suverene stater?

- Finnes et "rettighetshierarki" der noen menneskerettigheter er overordnet andre?

- Hvordan løser vi eventuelle konflikter mellom menneskerettigheter?

For å belyse disse problemstillingene er bl.a. følgende eksperter og filosofer invitert til konferansen:

Gèrard FELLOUS, tidligere generalsekretaer for den franske konsultative komite for menneskerettigheter, ekspert for FN og EU og forfatter av boken: Menneskerettighetene, universaliteten i fare

Peter LEUPRECHT, Direktør for Montrèal Institutt for Internasjonale Studier, representant for FNs generalsekretaer for menneskerettighetssituasjonen i Kambodsja

Abdelwahab MEDDED, Direktør for Dèdal Journal, grunnleggeren av "Culture d`Islam"

Solon SMITH, Ph.d. i filosofi og psykologi

Konferansen blir arrangert av Europarådets komitè for frivillige organisasjoner Conference of International Non-governmental Organisations (INGO) of the Council of Europe. Leder for komitèen, Edouard JAGODNIK, er ansvarlig for konferansen i naert samarbeid med The European Wergeland Centre i Oslo Konferansen finner sted 21. - 22. oktober på Thon Hotel Oslofjord.

Presse er velkommen.

Oslos ordfører gir en mottagelse i Oslo Rådhus som avslutning av konferansen.

Website: http://www.coe.int/T/NGO/default_en.asp

    
    Estelle Girod
    Mobile: +33(0)6-78-60-31-56
    estellegirod@yahoo.fr

KILDE Conference of INGOs of the Council of Europe