Far East Energy annonserer langsiktig avtale om salg av gass for Shouyang

15 Jun, 2010, 22:57 BST Fra Far East Energy Corporation

HOUSTON, June 15, 2010 /PRNewswire/ --

Far East Energy Corporation (OTC Bulletin Board: FEEC) annonserte i dag at selskapet har forhandlet en salgsavtale for gass (GSA) med sin partner, China United Coal Bed Methane Corporation (CUCBM) og med Shanxi-provinsens Guoxin Energy Development Group Co., Ltd. (SPG) om salg av hele produksjonen av metan fra kullforekomster (CBM) fra kontraktsområdet som dekkes av produksjonsdelingskontrakten for Shouyang (Shouyang-blokken). Prisen Far East mottar for gassen vil være CNY 1,55 per m3, inkludert de nylig annonserte subsidiene til den kinesiske regjering. Dette tilsvarer ca. USD 6,55 per tusen kubikkfot med dagens valutakurser.

"Vi er svært fornøyde", sier Michael R. McElwrath, CEO og President hos Far East Energy. "Denne gassprisen er over 35 % høyere enn nåværende amerikanske gasspriser, som ligger på rundt USD 4,80 per tusen kubikkfot. Dette er en av fordelene med å produsere CBM i Kina, og vi er glade for å ha inngått en avtale om salg av gass med en rørledning som har kapasitet til å ta 40-50 millioner kubikkfot per dag av vår Shouyang-gass".

GSA er en 20 års avtale der SPG vil kjøpe all gass produsert fra Shouyang-blokken, opptil 300 000 m3 (10 584 000 kubikkfot) per dag av CBM-gass på TOP-basis (take-or-pay), og der alle mengder over dette skal forhandles i en separat avtale. Dette avtalepunktet gir Far East og CUCBM muligheten til å forhandle en ny avtale for volumer over 10 584 kubikkfot per dag når en annen rørledning til området eventuelt bygges og/eller når gassprisene stiger enda mer. Denne GSA gir ingen forpliktelser om minsteleveranse, men binder hele produksjonen fra Shouyang-blokken opptil 300 000 m3 per dag til SPG.

Salget av gassen forventes å starte ved ferdigstillelse av Far Easts samlesystem på feltet. Denne vil tilknyttes SPGs 18 tommers ledning i Shanxi-provinsen, som nå er under bygging og som forventes å ferdigstilles i september/oktober 2010.

"Vi har lagt ned mye arbeid for å sikre denne kontrakten, men vi har også vært svært heldige", sier McElwrath. "Til vårt hell la SPG allerede en rørledning mellom Yuxian og Jinzhong, og denne passerer i nærheten av vårt pilotprosjekt i Shouyang. De var tilstrekkelig interesserte i å kjøpe gassen til å bygge en kort forbindelsesledning for egen regning. SPG var også villige til å binde seg til å kjøpe alle volumer vi produserer (eller betale for gass de ikke tar imot)".

"I tillegg er det enestående at vi kan gå direkte fra gassproduksjon på et tidlig trinn til salg via rørledning", fortsetter McElwrath. "I Kina må man nesten alltid selge den første gassen som komprimert naturgass (CNG)".

Slik praksis er i Kina, ble avtalen signert av og mellom CUCBM (Far Easts kinesiske partner) som selger og SPG som kjøper, der Far East er uttrykkelig tilgodesett. Samtidig med underskriften av denne GSA, har CUCBM og Far East inngått en avtale i samsvar med PSC der CUCBM og Far East enes om å markedsføre og selge all produksjon fra Shouyang-blokken.

"CUCBM er stadig vekk den beste partneren man kan ønske seg i Kina", sier McElwrath. "Deres ledelse er fremtidsrettet. De arbeidet utrettelig for å få denne salgsavtalen i havn og forhandlet meget godt på våre vegne".

McElwrath fortsetter: "Vi ser frem til et langt og nyttig forhold til SPG. De har bygget et imponerende rørledningsnett i Shanxi-provinsen på kort tid, og vi er heldige at et slikt veldrevet og dynamisk selskap bygger et rørledningsnett som er ideelt plassert for å ta imot vår gass".

En mer detaljert beskrivelse av GSA vil inkluderes i en oppdatert rapport på skjema 8-K som Far East vil innlevere til amerikanske Securities and Exchange Commission.

Far East Energy Corporation

Far East Energy Corporation har sitt hovedkontor i Houston, Texas, og kontorer i Beijing, Kunming og Taiyuan i Kina. Selskapet fokuserer på letting etter og utvinning av CBM i Kina.

Uttalelsene i denne pressemeldingen som uttrykker intensjoner, håp, antakelser, forventninger eller spådommer om fremtiden til Far East Energy Corporation og selskapets ledelse, er fremtidsrettede uttalelser slik de defineres i del 27A av den amerikanske aksjeloven av 1933, med tillegg, Og i del 21E av den amerikanske børsloven av 1934, med tillegg. Det er viktig å merke seg at slike fremtidsrettede uttalelser ikke er garantier for fremtidige resultater, og at de er forbundet med risiko og usikkerhet. De faktiske resultatene kan avvike fra det som indikeres i slike fremtidsrettede uttalelser. Faktorene som kan gjøre at de faktiske resultatene vil avvike fra det som indikeres i slike fremtidsrettede uttalelser inkluderer følgende: Det er ingen garanti for at volumet av gass som til slutt produseres eller selges fra Far Easts brønner. Etter kinesisk lovgivning kan vi ikke være en direkte kontraktspartner med kjøperen av gassen, men er uttrykkelig tilgodesett som tredjepart og avhengige av sideavtaler og av våre rettigheter under PSC til felles markedsføring og salg av gass med CUCBM. Rørledningene som behøves for å transportere vår gass vil kanskje ikke bli bygget, eller kan bli forsinket hvis de bygges, eller kan legges annerledes enn forventet. Gassen som produserer i våre brønner vil kanskje ikke nå kommersielt levedyktige, eller kan avta. Vi kan komme til å mangle finansiering for vår planlagte bygging av et samlesystem eller for å fortsette boring eller videreutvikling av Shouyang-feltet. Værforholdene kan forsinke vårt planlagte bore- og utviklingsprogram. Brønner kan skades under produksjonsprosessen, noe som kan føre til redusert produksjon. Manglende driftserfaring. Begrenset eller muligens utilstrekkelig styring av vår kontantstrøm. Risiko og usikkerhet forbundet med letting etter, utvikling og produksjon av metangass. Ekspropriasjon og annen risiko forbundet med drift i utlandet. Hendelser i finansmarkedene som kan innvirke på finansiering. Generell utvikling i energisektoren. Mangel på tilgang på nødvendig utstyr og tjenester. Miljømessig risiko. Risiko forbundet med boring og produksjon. Endringer av lover eller forskrifter med innvirkning på vår virksomhet. Annen risiko beskrevet i vår årsrapport på skjema 10-K for 2009 og påfølgende dokumentasjon levert til Securities and Exchange Commission.

KILDE Far East Energy Corporation