Forbrukere i Sverige og Nederland leder an med å ta i bruk gule sider på nettet og søkefunksjonen lokalsøk, ifølge The Kelsey Group

27 Sep, 2006, 21:56 BST Fra The Kelsey Group

PRINCETON, New Jersey, September 27 /PRNewswire/ --

- Undersøkelser har påvist betydelige forskjeller i hvordan forbrukere verden over finner fram til lokal butikkinformasjon, noe som viser at det ikke finnes én enkelt global strategi for lokalsøk som gjelder overalt.

Nye undersøkelser utført av The Kelsey Group viser at forbrukere i Sverige og Nederland er mer tilbøyelige til å benytte lokale annonsekilder på nettet, som f.eks. Internetts gule sider og lokalsøk, enn forbrukere i andre EU-land, USA, New Zealand og Australia.

- Etter hvert som vi samler inn data fra hele verden, blir det stadig tydeligere at det er store forskjeller i hvordan forbrukere finner fram til lokal butikkinformasjon, noe som antyder at det ikke finnes én enkelt global strategi for lokalsøk, sier Neal Polachek, direktør for forskning og konsulenttjenester i The Kelsey Group.

Undersøkelsene, som ble utført i samarbeid med Buxton Independent Consulting, tyder på at gule sider på nettet og lokalsøk blir stadig mer populaert i Sverige og Nederland - to svaert teknologisk avanserte land - hvor forbrukere på jakt etter lokal shoppinginformasjon først går til:

  
  - Sverige: telefonkatalogens Gule sider (33 %), Gule sider på nettet (30 
   %), lokalsøk (17 %)
  - Nederland: telefonkatalogens Gule sider (28 %), Gule sider på nettet 
   (11 %), lokalsøk (25 %)

Til sammenligning er forbrukere i andre land betydelige mer tilbøyelige til å bruke telefonkatalogens gule sider som første kilde for å finne fram til en lokal forretning:

  
  - EU-land (Storbritannia, Spania, Frankrike, Italia og Tyskland): 
   gjennomsnittlig 52 %
  - Australia, New Zealand og USA: Mer enn 60 % i hvert tilfelle

De komplekse forholdene ved lokalsøk og lokalmedia på nettet vil bli det viktigste debattemaet ved The Kelsey Groups konferanse Interactive Local Media 2006 (ILM:06) i perioden 29. nov.-1.des. 2006 i Philadelphia, Pennsylvania. For mer informasjon om denne konferansen, gå til http://www.kelseygroup.com/ilm2006.

Undersøkelsesmetodikk

Denne undersøkelsen ble utført som en del av The Kelsey Groups pågående tiltak for å forstå det lokale annonseringsmarkedet, som er i stadig utvikling. Den inngår i en sporingsundersøkelse som foretas hver sjette måned for å identifisere trender og utviklingsretninger. De undersøkte markedene omfatter Australia, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, New Zealand, Spania, Sverige, Storbritannia og USA. Undersøkelsesmetodikken innebaerer 500 gjennomførte telefonintervjuer med ansvarlige for husholdning per marked (1000 i USA).

Om The Kelsey Group

The Kelsey Group er ledende leverandør av forskning, data og strategiske analyser vedrørende telefonkataloger, annonsering for mindre bedrifter og lokalmedia på nettet. Selskapet ble grunnlagt i 1986 og har bygget seg opp et renommé som det ledende analysefirmaet som dekker feltet for telefonkatalogutgivelser og det framvoksende markedet for lokalsøk, tilbyr rådgivingstjenester (The Kelsey Report(R) og Interactive Local Media), utgivelser (Global Yellow Pages(TM) og Local Media Journal(TM)), konsulenttjenester (mer enn 300 enkeltoppdrag) og konferanser (65 arrangementer).

Nettsted: http://www.kelseygroup.com

KILDE The Kelsey Group