Du leste nettopp:

Første Fycompa®-behandling på markedet lanseres nå i Norge for den vanligste formen for epilepsi

Nyheter levert av

Eisai Europe Limited

Jan 06, 2013, 07:01 EST