Foton messe: Den tyske fotovoltaiske industrien er fortsatt optimistisk

03 Mar, 2009, 09:00 GMT Fra Germany Trade and Invest

MÜNCHEN, Tyskland, March 3 /PRNewswire/ -- Tysklands fotovoltaiske (PV) industri fremstår som en suksess historie tross de tøffe økonomisk tidene. Nye og mer etablerte selskaper innen solenergi skal vise akkurat hvor suksessfulle de er på årets Photovoltaic Technology Show 2009 Europe I München, fra 4. - 6. mars. Tyskland er i så måte en passende ramme for messen, landet er fremdeles ledende innen PV og har hatt en jevn økning I investeringer innen hele denne industrien.

PV industriens positive tegn på fortsatt utvikling er først og fremst et resultat av forskningsmessige gjennombrudd, økt etterspørsel, fortsatte offentlige investeringer innen sektoren og omfattende forretningsincitament overfor investorer. Ferske tall viser at Tysklands PV effekt ligger på 5.3 Gigawatt-peak (GWp) oppsamlet kraft og 1 500 Megawatt-peak (MWp) på nylig installert PV kraft. Den nyeste innen denne sektoren sees på det forskningsmessige området. Naermere bestemt, Fraunhofer Institute for Solaer Energy Systems (ISE) i Freiburg, Tyskland. De har nylig satt ny rekord i energisparing. Med en dokumentert effektivitet på 41,1 prosent, åpner disse solcellepanelene for nye muligheter for hele industrien. I denne farten, vil mye mer sollys kunne konverteres til energi, sammenlignet med de vanlige solcellepanelene som er på markedet nå.

Med dette store hinderet ute av veien, gir investeringer i R&D løfter om fortsatt fremgang. Fraunhofer Gesellschaft har nylig åpnet "Center for Organic Materials and Electronic Devices Dresden" (COMEDD) for utvikling av økonomisk levedyktige prosesser for økologisk halvdelederelementer, som økologisk solcellepaneler og lysdioder. Samtidig har Franhofer ISE åpnet sitt nye laboratorium for forskning på silisiummateriale i Freiburg, "silicon Materials Technology and Evaluation Center" (SIMTEC). Målet for instituttet er å forbedre silisiumkrystallisering og wafer teknologi så vel som tynn film krystallisert silisium teknologi.

2009 og fremover

I andre markedssegmenter investerer nå et stort antall selskaper i Tysklands PV industri. Eksempler på dette er TÜV Rheinland Group, Alfasolar, Euroglas, Solibro, Wacker, and Ersol (en del av Bosch Group). Innen 2009 vil vi se flere nyvinninger i denne industrien : Alfasolar har planer om å åpne et meget automatisert produksjonssenter for krystallisert silisium solcellemoduler denne våren. I tillegg, vil Euroglas, en av Europas største glassprodusenter, investere i en solcelleglassfabrikk i Haldensleben, Saxony-Anhalt, som man antar vil starte produksjonen i mai 2009.

Viktige kunngjøringer bidrar også til fortsatt styrking av PV industrien etter 2009: Wacker har kunngjort at de har planer om å bygge et nytt produksjonsanlegg for polysilisium i Nünchritz, Sachsen- en investering på totalt 760 millioner euro. Produksjonsstart er satt til 2011, og dette anlegget vil vaere et supplement til videre ekspandering av anlegget i Burghausen også. I tillegg til dette, er Ersol i ferd med å ekspandere sin produksjonskapasitet av krystallinske solcellepaneler og moduler i Arnstadt, Thüringen. Det håpes at anlegget, med et innskudd på 530 millioner euro, innen 2012 har tredoblet produksjonskapasiteten og doblet arbeidsstyrken sin.

Germany Trade & Invest vil stå til tjeneste for å hjelpe PV selskaper som ønsker å gå inn på eller ekspandere innen det tyske markedet. Organisasjonen kommer til å ha eksperter på denne industrien tilstede på årets Photovoltaic Technology Show i Munchen i Hall C2 28, for å vise mulighetene som finnes for potensielle investorer.

Germany Trade and Invest er et selskap for promotering av utenlandske naeringslivsaktiviteter og innenlandske investeringer i Forbundsrepublikken Tyskland. Organisasjonen gir råd og støtte til utenlandske selskap som vil ekspandere til det tyske markedet og støtter selskaper som allerede er etablert i Tyskland og som ønsker å gå inn i utenlandske markeder. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Mediakontakt: Eva Henkel Telefon: +49-30-200099-173 Faks: +49-30-200099-111 E-post: eva.henkel@gtai.com

http://www.gtai.com

KILDE Germany Trade and Invest