Fram Exploration gir en oppdatering for South Greene-utviklingen

01 Des, 2011, 21:03 GMT Fra Fram Exploration

HOUSTON, December 1, 2011 /PRNewswire/ --

Fram Exploration ASA ga i dag en oppdatering for sitt boreprogram på South Greene-feltet i Renville County (fylke), i delstaten Nord-Dakota, som ligger i nærheten av den kanadiske grensen. Feltet, som først ble oppdaget i februar 2011 av Funke #1-brønnen, har vært under teknisk evaluering men har nå kommet inn i utviklingsfasen.  

"Vi er sterkt oppmuntret av tidlige produksjonsresultater fra vårt funn fordi de validerer vår proprietære geologiske modell for de 18 andre prospektene og spor som vi har i Renville County," kommenterte Patrick Keenan, styreleder og konsernsjef. "Den vellykkede utviklingen av South Greene-feltet bekrefter visdommen bak Frams strategi for undersøkelse og utvikling av oversette og/eller underutviklede felt i kjente hydrokarbonbasseng."  

Funke #1-brønnen ble boret til en vertikal dybde på ca. 5.600 fot for å teste Mission Canyon formasjonen og fant 32 netto fot oljebærende soner. Delstaten Nord-Dakota omdøpte feltet sent i 2011. Opprinnelig produserte letebrønnen i overkant av 100 fat olje per dag (bopd) og produserer fortsatt mer enn 70 fat olje per dag under begrensede strømningsforhold. Selskapet har nylig boret to undersøkelsesbrønner på strukturen og vil fullføre boringen av en tredje brønn før årsslutt. Brønnene befinner seg på forskjellige stadier av tolking av brønnloggingsdata, kjerneanalyse og kompletteringsoperasjoner, men hver enkelt av dem synes å ligge høyere oppe på strukturen enn funnbrønnen, noe som antyder bedre lønnsomhet i fremtiden og bedre brønnytelse.

Ledelsen mener at South Greene-feltet vil produsere i overkant av 500 fat olje per dag innen februar 2012 og at hver brønn vil ha en innledende produksjon på gjennomsnittlig 150 fat per dag. For å utvikle hele strukturen regner man med at feltet vil trenge omtrent 15 brønner, og hver av disse vil produsere 225.000 fat av utvinnbar olje i snitt. De økonomiske indikatorene for feltet omfatter en avkastning anslått til mer enn 700% etter skatt og netto nåverdier diskontert med 10% i overkant av $100 millioner (NOK 577,7 millioner), forutsatt en oljepris fra West Texas Intermediate (WTI) på $90 (NOK 519.93) og komplettering av brønnen til en samlet pris på $1,25 millioner (NOK 7,22 millioner).

"Med slike økonomiske forventninger utgjør feltutbyggingen South Greene et meget betydelig gjennombrudd i Fram Explorations korte liv," fortsatte Keenan.

Produksjonssonene i Mission Canyon-formasjonen omfatter Bluell, Sherwood og Mohall, som alle produserer i området rundt Renville County. Feltets potensiale for reserver er i størrelsesorden 4 til 6 millioner utvinnbare fat. Smith-feltet, som ligger kun tre kilometer unna, har en brønn som produserte nesten 600.000 fat mens feltet har totalt produsert ca. 3,6 millioner fat til dags dato. Oljen fra South Greene transporteres i lastebil til en rørledning og har en rabatt som er $22 (NOK 127) per fat lavere enn WTI. Fram har 100 prosent eier- og operatørskap og 80 prosent av inntektene i South Greene-feltet.

Fram har 18 prospekter og spor basert på strukturer som ligner på South Greene-feltet på sin festetomt på ca. 10.500 dekar i Williston-bassenget og har planer om å teste disse i løpet av de kommende årene. Selskapet har også planer om å utvikle påfølgende funn ved å bore høyvinklede, langstrekkende horisontale brønner for å maksimere eksponeringen til reservoaret og oppnå et høyere produksjonsnivå. Fram har for øyeblikket ingen planer om å teste den underliggende skiferformasjonen Bakken i sin leasingportefølje, men vurderer et fellesforetak for å utvinne det som ligger under Mission Canyon.

Kontakter:

Fram Exploration ASA
John O'Keefe
Houston, USA
+1-713-725-1876
john.okeefe@framexploration.no

Om Fram Exploration:

Fram Exploration er et internasjonalt E&P (ingeniørtjenester og anskaffelser)-selskap med olje- og gasseiendeler i delstatene Colorado og Nord-Dakota, USA og i Republikken Trinidad og Tobago. Selskapet har betydelig verdensomspennende bransjeerfaring innen de tekniske disiplinene geologi, geofysikk, reservoarmodellering, petroleumsteknologi, driftsledelse, boring og komplettering. Selskapet tar for seg undervurderte aktiva i regioner med politisk stabile regimer og attraktive skattevilkår. Fram er et privateid norsk selskap som pr. i dag ikke er børsnotert. For ytterligere informasjoner om Fram, se  http://www.framexploration.com

Viktig informasjon

Informasjonen i denne pressemeldingen inneholder visse fremtidsrettede utsagn som tar for seg aktiviteter, begivenheter eller utviklinger som selskapet forventer seg, prosjekterer, tror eller antar vil eller kan skje i fremtiden. Disse uttalelsene tar utgangspunkt i diverse antagelser som selskapet gjør som det ikke har kontroll over og som innebærer visse risikoer og usikkerhetsmomenter. Som et resultat av disse og andre risikofaktorer, vil faktiske begivenheter og våre faktiske resultater kunne avvike atskillig fra det som antydes i slike fremtidsrettede utsagn. Det tas også forbehold om at feil eller unøyaktigheter kan ha oppstått i opplysningene gitt ovenfor om selskapets aktuelle status eller forretningsvirksomhet.

Denne pressemeldingen er ikke et tilbud om salg av verdipapirer i USA. Verdipapirer utstedt av selskapet er ikke registrert under US Securities Act av 1933 med endringer ("verdipapirloven"), og kan ikke selges i USA uten registrering eller uten dispensasjon fra registreringskravene i US Securities Act. Fram Exploration ASA har ikke til hensikt å registrere noen deler av sine verdipapirer i USA eller gjennomføre et offentlig tilbud av verdipapirene i USA.

KILDE Fram Exploration