Fugro-Geoteam kjøper flere Orca-lisenser

02 Jul, 2006, 05:13 BST Fra Input/Output, Inc.

EDINBURGH, Skottland og HOUSTON, Texas, July 2 /PRNewswire/ --

- Ny generasjon av kommando- og kontrolløsninger for komplekse streameroperasjoner

Concept Systems Ltd. (CSL), et datterselskap av Input/Output, Inc. (NYSE: IO), melder i dag at Fugro-Geoteam AS har inngått avtale om kjøp av flere lisenser for Ocra (TM) kommando- og kontrollprogrampakke for marinseismisk innsamling. Orca er det første i en ny generasjon av integrerte kommando- og kontrollsystemer konstruert for å behandle den komplekse datastrømmen ombord på moderne seismiske fartøyer. Orca er spesielt konstruert for å innlemme den aller nyeste teknologien, og styrer alle aspekter og stadier av navigasjonsrelatert og seismisk datastrøm for fartøysførerne, slik at de kan operere på en sikrere og mer effektiv måte under komplekse undersøkelsestokt og samtidig levere behandlingsklare data til kundene. Orcas forbedrede funksjonalitet, fleksibilitet og driftseffektivitet gir mindre driftsstans.

Hans Christian Vaage, fagleder for seismisk innsamling hos Fugro-Geoteam AS, sier, "I løpet av de kommende månedene, skal vi installere Orca på tre fartøyer med superkapasitet som snart skal sjøsettes, nemlig Geo Atlantic, Geo Barents og Geo Celtic. Fartøyene skal drives med den aller nyeste teknologien som er tilgjengelig, og inkorporering av Orca er en videreføring av dette prinsippet. Fartøyene skal drives med noen av de største streamerspredningsfeltene som forekommer, og vil vaere klare til bruk med styrbare streamersystemer. Orca vil også bidra til at vi i Fugro-Geoteam AS kan videreutvikle vår allerede betydelige erfaring med utføring av komplekse prosjekter, bl.a. 4D-arbeid med krevende undershoot-operasjoner."

Alan Faichney, daglig leder for Concept Systems, legger til, "Vi er glade for å ha Fugro som vår andre Ocra-kunde fra naeringslivet. Fugro har gjort betydelige investeringer for å utvide og utstyre sin slepestreamerflåte med det aller nyeste innen seismisk teknologi. De forstår hvor mye de har å vinne på at Orca støtter mer effektive innsamlingsoperasjoner, spesielt ved design av komplekse undersøkelser. Videre vil Orca vaere til hjelp for Fugro når det benyttes mange streamere i tett formasjon og til optimering av repeterbarhet for 4D-programmer. Disse bildeleveringsegenskapene, kombinert med programmets evne til å støtte mer effektive operasjoner, vil vaere til stor nytte både for Fugro og selskapets kunder innen olje- og gassbransjen."

Orca er kulminasjonen av mer enn 300 årsverk innen programutvikling, inkludert investeringer i innlemming av nøkkelfunksjoner fra programmene Spectra, Sprint og Reflex. Følgende er noen av nøkkelfunksjonene i Ocra:

  
  -- Ettpunktskonfigurasjon og operatørkontroll - reduserer oppsettstid for
    systemet, begrenser risikoen for operatørfeil og forenkler arbeidet i
    instrumentrommet ombord.
  -- Multilinje- og multifartøyskommando og kontroll - støtter vendemanøvre
    og sporing for enkeltfartøy under komplekse undersøkelser for sikrere 
    og mer effektiv innsamling.
  -- Automatisert sortering og importering fra avsøkt område - maksimerer
    spatial sampling, reduserer innfyll, optimerer streamerposisjonering 
    og gir bedre repeterbarhet for time-lapse undersøkelser.
  -- Avanserte kvalitetskontrollfunksjoner - varsler operatørene når det
    oppstår feil og problemer, og eliminerer behovet for kontinuerlig
    systemovervåking.
  -- Levering av behandlingsklare data - genererer automatisk endelige
    P1/P90-data for 90 % av undersøkelseslinjene for å eliminere behovet 
    For dedikert behandling ombord.

Concept Systems og I/Os avdeling for marine bildebehandlingssystemer jobber nå med å integrere Orca tett med I/Os "compass bird"-enheter, DigiRANGE II(TM) akustisk posisjoneringssystem og DigiFIN(TM) streamerkontrollsystem. Når denne avanserte marineløsningen er ferdig, vil den omfatte styrbare streamere og akustisk tverravstivning i hele streamernettverket, noe som vil maksimere spatial sampling ved marin datainnhenting og gi større repeterbarhet for 4D-programmer.

Denne meldingen inneholder uttalelser om framtiden som definert i paragraf 27A av den amerikanske verdipapirloven av 1933 og paragraf 21E i den amerikanske verdipapirhandelloven av 1934. Faktiske resultater kan avvike drastisk fra det som framgår av disse framadskuende uttalelsene. Alle utsagn om framtiden bygger på en rekke antakelser og innebaerer betraktelig risiko og usikkerhet. Disse risikoene og usikkerhetene omfatter risikofaktorer som I/O fra tid til annen framlegger i sine rapporter til den amerikanske børs- og verdipapirkommisjonen.

Om Concept Systems

Concept Systems Ltd. (CSL), et datterselskap av I/O, er en ledende leverandør av avanserte IT-løsninger, produkter og tjenester for oljeleting- og utvinningsbransjen. Concept Systems tilbyr blant annet navigasjonssystemer , undersøkelsesplanlegging, kommando- og kontrolløsninger, dataintegrering og -forvaltning samt geofysiske tjenester. CSL har kapasitet på seismiske bildebehandlingsprogrammer i 2D, 3D og 4D i samtlige innsamlingsmiljøer, både marint, på havbunnen (OBC) og på land.

Om I/O

I/O er en ledende, teknologifokusert leverandør av seismiske løsninger. Selskapet leverer det nyeste innen utstyr til seismisk innsamling, programvare og planlegging, samt seismisk behandlingstjenester til den globale olje- og gassindustrien. I/Os teknologi anvendes både på land og i marinmiljøer, under tradisjonelle 2D- og 3D-undersøkelser og i hurtigvoksende områder som time-lapse reservoarovervåking med 4D-seismikk og helsvingning-bildebehandling. I/O har hovedkontor i Houston, Texas, USA og distriktskontorer i Canada, Latin-Amerika, Europa, Kina, Russland, Afrika og Midtøsten. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på http://www.i-o.com.

Om Fugro-Geoteam AS

Fugro-Geoteam AS er et heleid datterselskap av Fugro N.V. som har hovedkontor i Nederland. Med omtrent 9 000 ansatte og 275 filialer i mer enn 50 land, utgjør Fugro en verdensomspennende og ledende leverandør innen olje-, gass- gruve- og bygningsindustrien.

Fugro-Geoteam AS, med hovedkontor i Oslo, er ansvarlig for Fugros verdensomspennende seismiske leteaktivitet og driver en moderne flåte av seismiske fartøy i stadig vekst. Fugro-Geoteam AS er aktiv innen 2D, 3D og 4D marin seismisk innsamling og databehandling. Fugro-Geoteam ASs sterke satsing på kvalitet, helse, sikkerhet og miljø har bidratt til selskapets framgang og vekst, og bedriften regnes for å ha en av bransjens beste helse- og sikkerhetsstatistikker.

  
  Kontakt: I/O - Houston, Texas, USA
       Kelly Kline, leder - markedskommunikasjon for naeringslivet
       +1-281-879-3593 eller kkline@i-o.com

       Concept Systems - Edinburgh, Skottland
       Dave Moffat, leder - gruppe for marine produkter
       +44-131-557-5595 eller dmoffat@i-o.com

       Fugro-Geoteam AS - Oslo, Norge
       Hans Christian Vaage - fagleder for seismisk innsamling
       +47-22134600 eller h.c.vaage@fugro.no

Nettsted: http://www.i-o.com

KILDE Input/Output, Inc.