Galileos applikasjondager støttet av ESA

15 Des, 2009, 23:26 GMT Fra European Space Agency

NOORDWIJK, Nederland, December 15 /PRNewswire/ --

- Bli inspirert av satellittnavigasjonens kreative potensiale

Den europeiske romfartsorganisasjonens program for teknologiformidling er offisiell samarbeidspartner for de første Galileo-applikasjonsdagene, som holdes fra 3. til 5. mars 2010 i Brussel. Arrangementet har som formål å fremheve verdien av det europeiske GNSS-programmet og å fremme samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter og større selskaper. Arrangementets unike 'Applikasjonsby' vil presentere nyskapninger i et utendørsteater bestående av ulike omgivelser, som landet, byen, havnen og lekeplassen.

Hver av arrangements tre dager vil applikasjonsbyen vil vaere vert for en rekke banebrytende GNSS-applikasjoner og og for demonstrasjoner av tjenester.

Applikasjonsbyen vil gi en smakebit på lovende, fremtidige applikasjoner og inspirere til utvikling innen seks hovedfelt: lokaliserte tjenester, veiapplikasjoner, presis posisjonering, offentlige tjenester, fritid og utvikling av navigasjonssystemer - alle sektorer der romfartsorganisasjonens ESAs formidlingskontor kan vaere stolte av gründerfirmaene som har fullført romfartsorganisasjonens oppstartssprogram. Mange av disse tekno-gründerne vil enten vises frem i arrangementets unike 'Applikasjonsby' eller bidra med en presentasjon av deres "suksesshistorie". Et eksempel er den nederlandske oppstartsbedriften Bliin som utviklet et sosialt nettverksprogram for mobile brukere som utnytter mulighetene ved det åpne internettet med lokasjonsbaserte tjenester. Et annet er firmaet sportsCurve fra Tyskland, hvis GPS-sporingsenhet i sanntid muliggjør visualisering av utøverene i sportskonkurranser. Demonstrasjonene av bruksområder og suksesshistoriene vil også omfatte applikasjoner utviklet under EUs 7. rammeprogram (FP7) og løsninger nominert av den europeiske satelittnavigasjonskonkurransen, der romfartsorganisasjonen hvert år tildeler en pris for nyskapning. Denne prisen anerkjenner den mest lovende satellittnavigasjonsapplikasjonen som umiddelbart tas i bruk og drives frem til lønnsomhet gjennom teknisk og økonomisk støtte fra et av den europeiske romfartsorganisasjonens oppstartsentre. Galileo-applikasjonsdagene vil også fungere som høyprofilert lanseringsplattform for European Satellite Navigation Competition 2010 og her samles sentrale aktører fra denne internasjonale idékonkurransens partnerregioner.

Programmet inkluderer industriorienterte hovedtaler innen de seks hovedemnene, en-til-en-matching, såkalt "elevator pitch" for nykommere og vil også gi innsikt i global programutvikling gjennom rundebordsdiskusjoner og fellesmøter. Den europeiske romfartsorganisasjonens kontor for teknologiformidling vil gi et innblikk i finansieringsmuligheter og verktøy for spin-off-virksomheter fra romfartsindustrien, for eksempel den europeiske romfartsorganisasjonens investeringsforum, som finner sted i Stuttgart, 18.-20. mai 2010.

Galileos applikasjonsdager arrangeres av EU-kommisjonen og organiseres av europeiske GNSS Supervisory Authority (GSA), samt av applikasjonssenteret for satelittnavisjon i Oberpfaffenhofen, styringsorganisasjon for både den europeiske satelittnavigasjonkonkurransen og for ESA BIC Oberpfaffenhofen.

Deltakelse er gratis og det er åpen påmelding, basert på første-mann-til-mølla-prinsippet, på http://www.application-days.eu

Lenker:

http://www.esa.int/ttp

http://esamultimedia.esa.int/multimedia/publications/BR-280/pageflip.html

KILDE European Space Agency