Genworth Financial har nå fullført integrasjonen av sin betalingsforsikringsvirksomhet i selskapet

05 Nov, 2004, 15:06 GMT Fra Genworth Financial Ltd

LONDON, November 5 /PRNewswire/ -- Genworth Financial (NYSE: GNW) annonserte i dag at det har fullført den juridiske prosessen som er påkrevd for å helintegrere sin europeiske betalingsforsikringsvirksomhet, tidligere kjent som GE Financial Insurance.(1)

Tidligere i år leverte Genworth Financial, Inc. en registreringserklaering på skjema S-1 til det amerikanske kredittilsynet (US Securities and Exchange Commission) for sin børsintroduksjon. GE overførte hele sin USA-baserte livs- og gjeldsforsikringsvirksomhet til Genworth, inklusive sin internasjonale gjeldsforsikringsvirksomhet og europeiske betalingsforsikringsvirksomhet.

Genworth utmerker seg ved å vaere den største børsintroduksjonen i USA i 2004 med et aksjesalg på 2,83 milliarder dollar sist mai. Den nye fasen som selvstendig selskap startet med inntekter på ca. 10 milliarder dollar og 100 milliarder dollar i aktiva, god økonomisk soliditet og markedslederposisjoner i ulike bransjesegmenter, inklusive langsiktig omsorgsforsikring og livrente i USA, gjeldsforsikring globalt og betalingsforsikring i Europa.

Bill Goings, President og Chief Executive Officer i Genworthsbetalingsforsikringsvirksomhet, tidligere GE Financial Insurance, sier: "Fullføringen av denne prosessen og vår fremtid som Genworth er en betydelig mulighet for betalingsforsikringsvirksomheten. Som et selvstendig børsnotert selskap kan Genworth følge sin egen strategi uavhengig av GE, med direkte tilgang til kapitalmarkedene for å finansiere egne forretningsinitiativer."

Endringene påvirker ikke gjeldende ordninger som andre selskaper har med betalingsforsikringsvirksomheten, eller hvordan disse ordningene gjennomføres.

Om Genworth Financial

Genworth Financial er et ledende forsikringsselskap som møter behovene for livsstilsforsikring, pensjonsforsikring, investeringsforsikring og gjeldsforsikring til mer enn 15 millioner kunder, og har virksomhet i mer enn 20 land, inklusive Australia, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Irland, Tyskland, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia og USA. Genworth er en betydelig tilbyder av betalings- og gjeldsforsikringsprodukter i Europa. Produktene distribueres gjennom bank og finansieringsinstitusjoner og deres egne forsikringsselskaper, som tilbyr forsikringer enten i sammenheng med underliggende lån eller andre kredittprodukter de selger til kundene, eller som frittstående forsikringsprodukter.

(1) De juridiske prosessene påkrevd for å integrere betalingsforsikringsvirksomheten i Frankrike ventes å bli fullført senere i år.

KILDE Genworth Financial Ltd