Genworth Financial lanserer den første målingen av sårbarhet hos forbrukere

11 Jul, 2008, 09:00 BST Fra Genworth Financial

OSLO, July 11 /PRNewswire/ -- Det ledende forsikringsselskapet Genworth Financial lanserer den første undersøkelsen som måler økonomisk sårbarhet hos forbrukere. Undersøkelsen blir introdusert på et tidspunkt der renten stiger og hvor stadig flere får problemer med å overholde sine økonomiske forpliktelser.

Genworth har gjennomført undersøkelsen i samarbeid med The European Credit Research Institute (ECRI) og The Personal Research Centre (PFRC) ved universitetet i Bristol. Undersøkelsen presenterer forholdet mellom den delen av forbrukere som føler seg økonomisk sårbare og den delen som føler seg økonomisk trygge. Undersøkelsen er basert på data fra 10 europeiske land.

Lønningene øker og arbeidsledigheten er rekordlav med 1, 7 % (SSB mai 2008) i Norge i dag. Dette gjør at de fleste norske husholdninger har få økonomiske problemer. Likevel finnes det grunn til bekymring; mange husholdninger med unge mennesker har en høy gjeld og kombinert med økende rente kan disse få problemer med å overholde sine økonomiske forpliktelser i fremtiden. Den positive økonomiske situasjonen kan føre til økt etterspørsel for kredit for mange husholdninger og dermed også øke gjelden.

  
  Undersøkelsen bekrefter dette:
  
  - Av de 10 europeiske landene som var med i undersøkelsen er Norge
   rangert som nest lavest med tanke på økonomisk sårbarhet. Bare Sverige 
   har lavere sårbarhet enn Norge.

  - Innenfor hver sosial-demografiske undergruppe som ble studert, er
   andelen husholdninger som føler seg økonomisk trygge høyere enn andelen 
   som føler seg økonomisk sårbare.

  - Økonomisk sårbarhet varierer med kjønn - menn føler seg mer økonomisk
   trygge enn kvinner.

"Undersøkelsen er basert på forbrukernes historiske erfaringer og fremtidige forventinger om deres økonomiske situasjon. Faktorer som påvirker den økonomiske situasjonen er utsiktene for arbeid og de generelle økonomiske utsiktene i et land. Den neste delen av undersøkelsen som lanseres til høsten vil derfor bli saerlig interessant."

"Resultatene av denne undersøkelsen er et meget viktig verktøy for Genworth for å finne løsninger på de største økonomiske utfordringene våre forbrukere møter i dag" sier Country Manager for Genworth Financial Norge, Per Henrik Hovelsrud.

Om Genworth Financial

Genworth Financial er en ledende tilbyder av spesialiserte løsninger som sikrer kunders økonomi i alle livets faser. Vi tilbyr finansiell sikkerhet som trygger levestandard, pensjon, investeringer og boliglån for mer enn 15 millioner kunder i 25 land.

For mer informasjon om undersøkelsen: http://www.genworth.co.uk/index/Genworth%20Index%20Volume%201%20-%20June%2008%20%20NOR.pdf

KILDE Genworth Financial