Hannovermessen 2008: Eksperter diskuterer potensielle alternative brennstoffer

18 Apr , 2008, 09:00 BST Fra Invest in Germany

HANNOVER, Tyskland, April 18 /PRNewswire/ -- Stigende bensinpriser og bekymring rundt utslipp av klimagass gjør brennstoffeffektivitet til en viktig sak i Tyskland. Brennstoffeffektivitet og alternative brennstoffer vil bli diskutert av et ekspertpanel på "Clean Moves Exposition" under Hannovermessen 23. april 2008 kl. 10:30.

Alternative brennstoffer er viktig for å kunne redusere utslipp fra biler. Gjennom forskning utvikles biobrensel fra ikke-spiselige jordbruksavlinger ("andregenerasjon"), som for eksempel biomasse-til-vaeske eller celluloseetanol, og det er sannsynlig at andre kilder, for eksempel biometan eller hydrogen, kan vaere tilgjengelig for bilister i naer fremtid.

Panelet vil snakke om vitenskaplig fremgang og investeringspotensiale for alternative brennstoffer. Baerekraftigheten til førstegenerasjons og andregenerasjons etanol vil vaere fokuset i presentasjonen til Alberto Carmona Bosch. Han er direktør for forretningsutvikling hos Abengoa Bioenergy Europe. Selskapet hans er europas største produsent av etanol.

Dr. Eckhard Boles og Marco Keller fra Goethe-universitetet i Frankfurt/Main skal diskutere Pentalco-prosjektet. Dette prosjektet er et prosjekt som ble startet utfra en forskningsgruppe ledet av Dr. Boles, og de involverte håper å kunne utvikle en halmbasert andregenerasjons etanolprosess i løpet av de neste to årene. Franziska Müller-Langer og Michael Seiffert fra Institute for

Energy and Environment Leipzig vil presentere en vurdering av biometan sammenlignet med andre mulige biobrensel.

Dr. Ulrich Schmidtchen fra German Hydrogen and Fuel Association skal diskutere produksjon av hydrogen fra sol- og vindkraft, samt utviding av nåvaerende infrastruktur for å gjøre hydrogenbrensel tilgjengelig for den

vanlige forbruker.

Invest in Germany skal lede panelet og vaere vert for en mottakelse for investorer etter diskusjonen. Paneldiskusjonen vil finne sted i Energy Hall 27, stand F 41, på Hannovermessen. Invest in Germany promoterer investering i Tyskland. Selskapet tilbyr investorer omfattende støtte med alt fra valg av anleggssted til implementering av investeringene deres.

  
  Mediakontakt:

  Eva Henkel,
  Invest in Germany,
  Telefon: +49-30-200099-173,
  Faks: +49-30-200099-111,
  Epost: henkel@invest-in-germany.com.

http://www.invest-in-germany.com

KILDE Invest in Germany