Hvis du kjøpte luftfrakttjenester innen, til eller fra USA eller Canada mellom 1. januar 2000 og 11. september 2006, kan du ha rettigheter i henhold til et rettslig forlik

27 Jun, 2008, 09:00 BST Fra Lufthansa Cargo AG Fra ,Swiss International Air Lines Ltd.

NEW YORK, June 27 /PRNewswire/ --

Lufthansa Cargo AG og Swiss International Air Lines Ltd. har følgende kunngjøring om antitrustsaken mot luftfraktselskapene, den såkalte In re Air Cargo Shipping Services Antitrust Litigation (Gjelder Saken Monopolrettstvist Om Flyfrakttjenester).

Hvis du kjøpte luftfrakttjenester innen, til eller fra USA eller Canada mellom 1. januar 2000 og 11. september 2006, kan du ha rettigheter i henhold til et rettslig forlik

Hva gjelder forliket?

Saksøker hevder at Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo AG og Swiss International Air Lines Ltd. og en rekke andre luftfraktselskaper samarbeidet om ulovlig prissetting av luftfrakttjenester, som er et brudd på amerikansk og kanadisk konkurranselovgivning. Som resultat av forlikene ble det opprettet et amerikansk fond på USD 85 millioner til utbetaling av gyldige krav fra klassemedlemmer samt et kanadisk fond på USD 5,338 millioner som Canadian Class Counsel (kanadisk advokat for klassesøksmålet) vil be om å forvalte for fremtidig ytelser til kanadiske klassemedlemmer.

Hvem er et klassemedlem?

Du er et klassemedlem hvis du kjøpte luftfrakttjenester fra ETHVERT luftfraktselskap for frakt innen, til eller fra USA eller Canada. Dette omfatter også tjenester som ble kjøpt via speditører. All informasjon du behøver finnes i Notice of Proposed Settlement (melding om foreslått forlik). Her finner du også informasjon om hvem som er og ikke er et klassemedlem.

Hvordan får jeg betaling fra det amerikanske forliket?

Du må sende inn et Claim Form (kravskjema). For å få tilsendt et Claim Form (kravskjema) og for å få informasjon om de gjeldende tidsfristene, kan du ringe telefonnummeret nedenfor eller besøke nettstedet www.aircargosettlement.com.

Hvilke rettigheter har jeg?

Hvis du IKKE ønsker å ta del i det amerikanske eller det kanadiske forliket, har du rett til å avstå. For å avstå fra deltakelse i det amerikanske eller det kanadiske forliket, må du tilkjennegi dette innen 12. november 2008. Klassemedlemmer har innsigelsesrett når det gjelder det amerikanske og det kanadiske forliket. Hvis du har innsigelser, må du tilkjennegi dette innen 12. november 2008. Du kan, på egen bekostning, henvende deg til din egen advokat for assistanse. For mer informasjon om hvordan du kan avstå eller tilkjennegi en innsigelse, besøk www.aircargosettlement.com eller ring telefonnummeret nedenfor.

Final Approval Hearings (endelige godkjenningshøringer) vedrørende godkjenning av det amerikanske og det kanadiske forliket samt av advokatenes krav vedrørende dekning av kostnader og honorar, vil holdes i United States District Court for the Eastern District of New York (den amerikanske distriktsretten for østre distrikt i New York) 12. desember 2008, i Ontario Superior Court of Justice (Ontarios overrett) 28. januar 2009, i Québec Superior Court (Québecs overrett) 9.-10. mars 2009 og i Supreme Court of British Columbia (British Columbias høyesterett) 27. februar 2009. For mer informasjon om sted og tid for høringene, besøk www.aircargosettlement.com eller ring telefonnummeret nedenfor.

Dette er et sammendrag. Hvor kan jeg få mer informasjon?

Du kan få fullstendig informasjon om forliket, herunder en kopi av hele Notice of Proposed Settlement (bekjentgjørelsen om fremsatt forlik) og Claim Form (kravskjema) for amerikanske krav, samt registrere deg for å motta oppdateringer om administrasjonen av det kanadiske forliket, ved å besøke www.aircargosettlement.com, ringe telefonnummeret nedenfor eller skrive til Air Cargo Settlement, c/o The Garden City Group, Inc., P.O. Box 9162, Dublin, OH 43017-4162, USA.

De kan innhente opplysninger i USA og Canada ved å ringe 1-866-249-1588. Dersom De ringer fra et annet land enn USA eller Canada, kan De ringe +1-941-906-4822. Vi oppfordrer Dem til å besøke nettstedet, www.aircargosettlement.com, for å finne opplysninger om forliket, samt en liste over spesielle telefonnumre, inkludert grønne numre for de forskjellige land.

Nettsted: http://www.aircargosettlement.com

KILDE Lufthansa Cargo AG; Swiss International Air Lines Ltd.