Også fra denne kilden

Du leste nettopp:

Internasjonal kongress viet til det nyeste innen dermatologi: Mer enn 8000 eksperter møtes i Gøteborg

Nyheter levert av

The European Academy of Dermatology and Venereology (EADV),

Aug 09, 2010, 05:00 ET