Intersolar North America 2008: Tyskland styrker investeringsforhold for fotoelektrisitet

15 Jul, 2008, 06:28 BST Fra Invest in Germany

BERLIN, July 15 /PRNewswire/ -- Tysklands investeringsrammeverk, forskningslandskap og talentfulle arbeidsstokk driver landets fotoelektriske (PV) sektor mot nettparitet, punktet der PV-produksjon vil koste det samme for forbrukeren som elektrisitet fra hovedforsyningsnettet. En oversikt over disse og andre investeringsfordeler i Tyskland vil bli omhandlet på Intersolar North America 2008, 15.-17. juli i San Francisco, California.

I dag er Tyskland verdens største marked for solenergi. Landets 3,8 GWp (Gigawatts peak) av installert PV-kapasitet består av nesten halve det globale solenergimarkedet. Denne enorme kapasiteten gjør PV til en lukrativ virksomhet for mange selskaper. Inntektene i 2007 for PV-industrien var 5,7 milliarder euro. Høye oljepriser og Tysklands forpliktelse om å redusere CO2-utslipp betyr at der er store vekstmuligheter for solenergi i fremtiden. Markedet forventes å vokse rundt 25% i de kommende årene, og Tysklands PV-kapasitet kan komme til å overstige 6 GWp innen 2010.

Forskningslandskap og investeringsrammeverk driver industrien fremover

Landet har en talentfull arbeidsstokk med mange års erfaring innenfor solenergi og tilhørende produkter. Denne forståelsen av PV-industrien strekker seg langt forbi ingeniører og forskere og helt frem til de regulerende myndighetene. Disse myndighetene støtter PV-investeringer og prosessøknader for nye byggeprodukter innenfor en rimelig tidsramme.

Tysklands tekniske eksperter og forskningsinstitutter er ledende innenfor PV-teknologi. For eksempel, Helmholz-senteret i Berlin (tidligere Hahn-Meitner Institute HMI) er involvert i avansert forskning på tynnfilmede solceller av krystallinsk silisium.

Et positivt investeringsrammeverk er en av hovedgrunnene til at Tyskland har blitt hjemlandet til mange selskaper som driver med fornybar energi. Landets "Renewable Energies Sources Act" (EEG i Tyskland) krever at eiere av PV-utstyr, som for eksempel solsystemer, får utbetalt en "innmatingstakst" for solenergi som selges til det offentlige hovedforsyningsnettet. Taksten forblir den samme i 20 år, og det gjør det lønnsomt for huseiere, forretningsforetak og andre institusjoner å eie egne solcellepaneler og øker andelen fornybare energier i Tysklands kraftnett.

Reformert EEG: Sikrer Tysklands fordeler

EEG krever at "innmatingstaksten" blir redusert hvert år, slik at industrien oppmuntres til å bli mer effektiv og redusere kostnader. Den reformerte EEG, for øyeblikket godkjent av begge husene i Tysklands lovgivende forsamling, har satt den årlige reduksjonen til mellom åtte og ti prosent i 2009 og 2010 og ni prosent årlig for 2011 og fremover.

"Den nye EEG beholder det grunnleggende rammeverket som har gjort at Tyskland har blitt et blomstrende PV-investeringsområde for mange PV-selskaper, inkludert amerikanske markedsledere som First Solar," sa Nikolai Dobrott, leder for temaet for fornybare ressurser hos Invest in Germany. "Den raske degresjonen vil bare intensivere den allerede skarpe konkurransen om å oppnå nettparitet, et mål som sikter mot å fullt inkludere PV i det gode selskap og fremskynde høyere avkastning for PV-investorer," la Dobrott til.

"Invest in Germany" er det nasjonale reklamebyrået for investering i Forbundsrepublikken Tyskland. Det gir investorer omfattende støtte med alt fra valg av sted til implementering av investeringsavgjørelser. "Invest in Germany" er lokalisert i den tyske paviljongen ved bod 9800B.

  
  Invest in Germany GmbH,
  Hovedkvarter,
  Tlf.: +49-30-200-099-0,
  Faks: +49-30-200-099-111,
  office@invest-in-germany.com;
  http://www.invest-in-germany.com

  Mediakontakt:
  Eva Henkel,
  Tlf.: +49-30-200-099-173,
  Faks: +49-30-200-099-111,
  henkel@invest-in-germany.com.

KILDE Invest in Germany