Irak offentliggjør betalingene fra oljeeksport

09 Jan, 2012, 08:00 GMT Fra EITI

OSLO, Norway, January 9, 2012 /PRNewswire/ --

EITI International Secretariat

Irak publiserte i forrige uke detaljert informasjon om de 41 milliarder US dollarsom myndighetene mottok fra salg av oljeog gass i 2009. Iraks offentliggjøring av tallene er en konsekvens av at landet følger EITI-standarden, den globale standarden for åpenhet rundt inntekter fra naturressurser. Inntektene er publisert i Iraks første EITI-rapport, som gjør tilgjengelig produksjonstall og inntekter fra salg av olje i utlandet i 2009.

(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20111221/501307)

Clare Short, styreleder av EITI ønsket rapporten velkommen og sa, "Medsin første EITI-rapport har Irak tatt et skritt i retning åpenhet rundtlandets viktige oljesektor. Med fullt innsyn i betalingene, kan Iraks innbyggere se hvor mye myndighetene mottar fra landets enorme naturressurser, og undersøke om Iraks ressursrikdom er forvaltet riktig. Større åpenhet vil hjelpe Irak å overvinne noen av de mange utfordringene landet står overfor."

"Regjeringen i Irak er fast bestemt på å fortsette å støtte, publisere og forbedre IEITI rapporter. Dette gjøres ikke bare av hensyn til landets og regjeringens internasjonale renommé, men også for at våre innbyggereskal være godtinformert og delta i forvaltningen av hvordan oljeinntektene blir mottatt og brukt," sier AlaaMohie El-Deen, generalsekretær iIrak EITI.

Iraks EITI-rapport inneholder en sammenligning og avstemming av volumer fra oljeproduserende selskaper med oljeeksport fra landets oljedepartement. Den inneholder også en avstemming av inntekter rapportert fra det irakiskenumerooljemarkedsføringsselskapet (SOMO) og utenlandske kjøpere av irakisk olje. Asiatiske land er denstørste destinasjonen for irakisk olje ogkjøpte 44% av den totale irakiske eksporten.

Etter FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1483, blir alle eksportinntekter fra petroleumsprodukter og naturgass i Irak avsatt til en konto (OPRA) ved Federal Reserve Bank i New York (FRBNY). En tredje avstemming av inntekter rapportert fra Iraks sentralbank og FRBNY kunne ikke gjennomføres fordi FRBNY ikke leverte ut de nødvendige data til tross for gjentatte forespørsler.

Inntektene fra eksport av olje, som i 2009 utgjorde rundt 40% av Iraks BNP er anslått å vokse betydelig i nær fremtid. Total rapportert oljeproduksjon i 2009 var 695 millioner fat. I 2012 er Iraks oljeeksport anslått å øke til 950 millioner fat.

Ytterligere informasjon om Iraks EITI-rapport finnes på http://www.eiti.org.

Priv. til red.

1. Mediehenvendelser kan rettes til kommunikasjonssjef Anders Tunold Kråkenes ved det internasjonale EITI-sekretariatet, +47-4666-2888 eller akrakenes@eiti.org.

2. Clare Short ble valgt til leder av den internasjonale EITI styret i EITI Global Conference i Paris i mars 2011. Hun var mellom 1997 og 2003 utviklingsminister i Storbritannia.

3. EITI er en koalisjon av regjeringer, selskaper, NGOer, investorer og internasjonale organisasjoner.

4. 35 land, inkludert Norge, implementerer nå EITI-standarden, og er akseptert som enten EITI Candidate eller EITI Compliant. I oktober 2011, kunngjorde president Obama at USA ville implementere EITI og Australia forpliktet seg til å implementere en EITI-pilot.


Mediehenvendelser kan rettes til kommunikasjonssjef Anders Tunold Kråkenes ved det internasjonale EITI-sekretariatet, +47-4666-2888 eller akrakenes@eiti.org.

KILDE EITI