ISCC (Internasjonal studiegruppe for forandring i Iran); "EU-ministere unnviker internasjonale regler angående en iransk politisk gruppe"

22 Mar, 2007, 08:53 GMT Fra International Study Committee for Change in Iran

LONDON, March 22 /PRNewswire/ -- "Jeg uttrykte svaert alvorlig bekymring for Irans vedvarende støtte til disse terroristorganisasjonene, saerlig tatt i betraktning av at de samtidig, med suksess, krevde av meg mens jeg var innenriksminister at vi skulle forby en terroristorganisasjon, MEK, som arbeidet mot Iran." Den britiske utenriksministeren Jack Straw i februar 2006 i et intervju med BBC.

Det er ingen hemmelighet i politiske sirkler i Brussel og i resten av Europa at PMOI - kjent som MKO og MEK - har blitt brukt som et forhandlingskort i EUs forhandlinger med Teheran.

Forrige anledning var den 21. oktober 2004, AFP, (Agence France-Presse) publiserte den "Forberedende tekst for europeiske forslag angående Irans atomprogram." Her kan man finne følgende setning: "Vi ville samarbeide i forebygging og avverging av terrorhandlinger i samsvar med de respektive lover og regulasjoner. Vi ville fortsette å anse MEK(Iransk motstandsgruppe) som en terroristorganisasjon."

Den 12 desember 2006 annullerte EU's Førsteinstansrett, EU's Ministerråds bestemmelse angående plasseringen av organisasjonen i EU's liste over terroristorganisasjoner, og bestemmelsen om å fryse organisasjonens aktiva. Retten erklaerte at oppføringen i listen over terroristorganisasjoner hadde krenket gruppens fundamentale rettigheter og rettsvern. Den publiserte en meddelelse som fastslo at Ministerrådets bestemmelse "er eliminert med tilbakevirkende kraft fra den juridiske orden, og er å anse som aldri å ha eksistert" og beordret Rådet til å betale sine egne saksomkostninger og i tillegg betale fire femtedeler av saksøkerens kostnader.

Ministerrådet erklaerte i et brev til gruppen at det hadde "besluttet å gi PMOI en liste med årsaker til å beholde dem på EU's "aktivanedfrysingsliste" over personer, grupper og enheter involvert i terrorhandlinger." Rådet unnlot å gi noe bevis som rettferdiggjorde intensjonen om å beholde gruppen på listen.

Dette har blitt beklaget i diplomatiske sirkler. Nylig ble en erklaering undertegnet av 10000 parlamentarikere publisert i International Herald Tribune, en sterk reaksjon på denne "sjokkerende" skandalen, som ble etterfulgt av en kraftfull protestdemonstrasjon fra det iranske samfunnet i Brussel.

http://iraniscc.org/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=3&Itemi d=62

http://iraniscc.org/images/stories/video/demon_brussel030807.wmv

Webinar om temaet : Tirsdag, 20 Mars 2007, 2.00 PM

For å delta på denne online-begivenheten klikk på linken nedenfor:

http://iraniscc.org/index.php?option=com_jcalpro&Itemid=73

  
  Kontaktinformasjon:
  S.Azari
  Kontakt i Frankrike: +33-603571941
  Kontakt i Storbritannia: +44-7947993694
  Vårt kontornummer er :+44-20-7870-1195
  email: press@iraniscc.com
  iraniscc@gmail.com

KILDE International Study Committee for Change in Iran